Jak zarządzać innowacyjnością

DIAGNOZA innowacyjności

Ocena innowacyjności jest punktem wyjściowym w podejściu, które pomoże zaplanować i zapanować nad kolejnymi etapami całego procesu zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa poprzez innowacje. Przygotuj fundament rozwoju konkurencyjności swojej firmy.

ZARZĄDZANIE innowacyjnością

Innowacje nie zawsze muszą wiązać się z dużymi nakładami inwestycyjnymi. Małe, przyrostowe zmiany wdrażane jedynie wysiłkiem członków organizacji mogą potencjalnie skutkować znaczącym przyrostem efektywnością.

FINANSOWANIE innowacji

Finansowanie innowacji jest jednym z największych wyzwań współczesnego biznesu. Dotyczy to zarówno startupów jak i dojrzałych organizacji. Wybór strategii finansowania, umiejętność poszukiwania i pozyskiwania środków finansowych na rozwój poprzez innowacje jest dziś ważną kompetencją.

ROZWÓJ innowacyjności

Nawet organizacja uważająca się za bardzo innowacyjną, aby stale podnosić swoją efektywność i wykorzystywać kreatywność potrzebuje efektywnych narzędzi do generowania innowacji, zarządzania wiedzą czy sprawnego rozwiązywania problemów.

 

Proces ZARZĄDZANIA INNOWACYJNOŚCIĄ to klucz do zmiany DNA firmy

Innowacyjność

to postawa

Każdy biznes może być bardziej innowacyjny! Każdy biznes chce TRWALE rosnąć. Każdy biznes może być skuteczniejszy niż konkurencja i trwale rosnąć, jeśli będzie rozwijał się poprzez innowacje i wpisze innowacyjność w DNA swojej firmy i jej ludzi. Bo INNOWACYJNOŚĆ to POSTAWA! Posiadamy narzędzia , żeby to DNA UKSZTAŁTOWAĆ i kreować POSTAWĘ INNOWACYJNOŚCI w organizacji poprzez generowanie innowacyjności w obszarach produktowych, technologicznych, organizacyjnych czy marketingowych.

Rozwój

Dlaczego my?

Instytut Innowacyjności Polska wiedzę teoretyczną o innowacjach i innowacyjności realizuje w praktyce. Wypracowane przez nas podejście do zarządzania innowacyjnością stanowi fundament zrozumienia procesów        i modeli wspierających rozwój innowacyjności w organizacji.

a. Zdiagnozujemy obszary, które decydują o potencjale innowacyjnym biznesu
 1. badanie kultury organizacyjnej
 2. analiza procesów organizacyjnych i biznesowych
 3. opracowanie strategii innowacyjności
b. Wesprzemy procesy zarządzania innowacyjnością
 1. wdrożenie strategii innowacyjności
 2. zarządzanie ryzykiem innowacji
 3. opomiarowanie innowacji
c. Pomożemy generować i zarządzać pomysłami innowacyjnymi
 1. zarządzanie wiedzą w organizacji
 2. wypracowywanie nowych pomysłów
 3. zarządzanie portfelem innowacji
c. Wypracujemy odpowiedni model finansowania innowacji
 1. dobór źródeł finansowania
 2. strategia dotacyjna
 3. skuteczne aplikowanie i rozliczanie dotacji
{

“Polskie firmy i przedsiębiorcy mają wielki potencjał. Często brakuje im jedynie systemowego podejścia, żeby odnosić sukcesy na polu innowacji. Uczymy, jak łamać statuo quo, jak kreować postawę zaangażowania całej organizacji, jak wykorzystywać innowacyjność dla skuteczengo konkurowania.”

Piotr Fic, Partner Instytutu Innowacyjności Polska

“Współnym mianownikiem naszych sukcesów zawsze była ciekawość i odwaga do sięgania dalej i wyżej. Teraz jako zespół konsultantów mamy wspólnie już kilkasetlat doświadczenia w różnych branżach i na różnych polach. Dziś wiemy, co nam jako menedżerom pomagało, a czego nam brakowało. Wiemy gdzie i jak szukać.”

Tomasz Hoffmann, Partner Instytutu Innowacyjności Polska

“Najwiędzą porażką jest przestać próbować, a miarą sukcesu to, jak z porażką sobie radzimy!

Przysłowie

Proces

Nasza oferta

Instytut Innowacyjności Polska to przede wszystkim praktyczne rozwiązania, doradztwo oraz wsparcie we wdrażaniu innowacyjności w firmach działających na polskim rynku i polskiej gospodarce. Dostarczamy odpowiedzi, jak być innowacyjną organizacją i jak zapewnić biznesowi rozwój poprzez innowacje.

Nasi partnerzy strategiczni

Dzięki sieciowemu modelowi biznesowemu jesteśmy elastyczni i sięgamy po najlepsze know-how. Oprócz poniżej wymienionych firmach współpracujemy z renomowanymi  uczelniami i instytucjami naukowymi, kancelariami prawnymi, rzecznikami patentowymi.

Aktualności

Tłuste myszy a innowacje

Pójdźmy tym tropem i zróbmy mały eksperyment: zastąpmy słowo „mysz” słowem „menedżer” albo „prezes”, a słowo „populacja” słowem „organizacja” lub „biznes” … i przeczytajmy opis doświadczenia od początku. Potem kolejny etap eksperymentu – „znajdź trzy różnice” między oboma opisami. Jaki mamy wynik eksperymentu? Może okazać się, że w odniesieni do niektórych menedżerów i prowadzonych przez nich biznesów, różnic się nie znajdzie.

czytaj dalej

Jak przygotować firmę do rewolucji Przemysł 4.0?

Dzięki Przemysłowi 4.0 inteligentne fabryki będą w stanie zaspokoić dynamiczne wymagania klientów o dużej zmienności i w małych ilościach, jednocześnie integrując ludzką pomysłowość i automatyzację. Tworzone są rozwiązania zaprzęgające sztuczną inteligencję, które niebawem pozwolą na powierzenie pełnego łańcucha życia produktu maszynom: począwszy od projektowania produktów poprzez produkcję i logistykę, aż po konserwację i eksploatację i w końcu recykling. Aby wspierać przemysł wytwórczy w ramach zachodzących zmian i zwiększyć konkurencyjność na świecie, twórcy polityk w kilku krajach ustanowili już rozwiązania na rzecz rozwoju tego zjawiska.

czytaj dalej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymania komunikacji drogą elektroniczną.

Instytut Innowacyjności Polska Sp z o.o

ul. Królewska 2 lok. 32, 

00-065, Warszawa, Polska

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Przed wysłaniem maila prosimy zaznaczyć

Informacja o administratorze danych osobowych

4 + 2 =