Biblioteka Innowacyjności

Czym są innowacje i jak rozumieć pojęcie?

Zagadnienie innowacji, mimo obszernej literatury na ten temat, nadal jest przedmiotem wielu dyskusji i debat. Wynika to głównie z faktu, że pojęcie innowacji jest zagadnieniem bardzo szerokim, obejmującym działania w wielu obszarach – zarówno technicznych, ekonomicznych/finansowych jak i organizacyjnych oraz marketingowych. W Polsce musimy mieć świadomość, że na pojmowanie innowacji Więcej…

Instytut Innowacyjności Polska, EFA Polska, dotacje unijne
Polecamy

Konsultant ds. Dotacji Unijnych

EFA Polska (efapolska.com), wiodąca międzynarodowa spółka specjalizująca się w skutecznym pozyskiwaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, działająca w ramach Instytutu Innowacyjności Polska, poszukuje kandydatek i kandydatów na stanowisko:  Konsultanta ds. Dotacji Unijnych Praca stała (*) lub freelancing (**)                           Więcej…

Biblioteka Innowacyjności

Innowacja nigdy nie jest pojedynczym zdarzeniem

Przeciętnie o innowacjach myślimy w kontekście pomysłów. Skuteczni innowatorzy w praktyce jednak wiedzą, że innowacja to nie pomysły, ale rozwiązanie problemu. Takie rozumienie innowacji wskazuje, że zadaniem innowatora nie jest wymyślanie nowych pomysłów, ale raczej procesowe podejście do zagadnienia poczynając od określenia problemu, poprzez iteracyjne poszukiwanie optymalnego rozwiązania i na Więcej…

Biblioteka Innowacyjności

Fundusze na rozwój przedsiębiorstwa. Pogoda na DOTACJE jesień 2018

Krajobraz dotacyjny w ostatnich latach uległ znaczącym zmianom. Instytucje dysponujące grantami przede wszystkim udzielają przedsiębiorstwom wsparcia na działalność badawczo – rozwojową. Jednak cały czas potrzebą wiodącą firm jest wsparcie planowanych inwestycji w rozwój zaplecza produkcyjnego. Okazuje się, że nawet duże firmy mają możliwość pozyskania dotacji na inwestycje.  Jesień obfituje w Więcej…

Rozwój innowacji, innowacyjna firma, strategia innowacyjności, Instytut Innowacyjności Polska
Biblioteka Innowacyjności

Rozwój innowacji wymaga kombinacji różnych umiejętności

Jednym z pierwszych udokumentowanych centrów innowacyjności jest bez wątpienia utworzona w 1876 roku w Menlo Park w stanie New Jersey Fabryka Wynalazków. Twórcą tego miejsca był Czarodziej Menlo Park, powszechniej znany jako Tomasz Edison. W swoim laboratorium nie tylko eksperymentował podążając za własną pomysłowością, ale także realizował zlecenia „wynalazków na zamówienie”, tzn. rozwiązywania konkretnych Więcej…

Dotacje na ochronę własności przemysłowej, innowacyjna firma, zarządzanie innowacją
#patentna

Dotacja na ochronę własności przemysłowej

Poddziałanie 2.3.4 POIR (realizowane przez PARP) Ochrona własności przemysłowej jest szerokim zagadnieniem. W zakres ochrony przemysłowej wchodzą bowiem: patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, prawa ochronne na znaki towarowe, prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego i prawa z rejestracji topografii układów scalonych. Objęcie tych Więcej…

Ekosystem innowacji, strategia innowacyjności, instytut innowacyjności polska, zarządzanie innowacją
Biblioteka Innowacyjności

Cyfrowe platformy ekosystemów innowacji

Cyfrowe platformy systemów innowacji Efektywni innowatorzy dostrzegli, że w erze oplatającej nas cyfrowej sieci platformy internetowe pozwalają na łatwą budowę własnych ekosystemów. Aktywizowanie otoczenia do współpracy w czasie i przestrzeni poprzez platformy pozwala uzyskać dostęp do ekosystemów technologii, talentów i informacji. Wokół nas jest dużo przykładów takich platform. AppStore to Więcej…

Jak być firmą innowacyjną? Innowacyjna firma.
Biblioteka Innowacyjności

Dlaczego tak trudno być innowacyjną firmą?

Dlaczego tak trudno być innowacyjną firmą? z Potrzeba innowacji dla efektywnego konkurowania wydaje się być niepodważalna. Współczesne czasy charakteryzują się degresją znaczenia dotychczasowych czynników przewagi konkurencyjnej. Dostęp do środków produkcji, kapitału czy taniej siły roboczej to za mało. Dlatego trudno jest spotkać menedżera, który zaprzeczałby innowacjom jako czynnikowi rozwoju firmy. Niektórzy Więcej…