Co z dotacjami po 2020 roku?

Co z dotacjami po 2020 roku?

2020 rok będzie ostatnim, w którym przydzielane będą środki unijne alokowane dla perspektywy finansowej 2014-2020. Przedsiębiorstwa w Polsce chętnie sięgają po dotacje jako sposób na sfinansowanie swojego rozwoju. Coraz ważniejsze zatem staje się pytanie, jak...
Dlaczego tak trudno być innowacyjnym?

Dlaczego tak trudno być innowacyjnym?

Skuteczna innowacyjnie organizacja ta taka, która przede wszystkim koncentruje się na poszukiwaniu, rozwijaniu i wdrażaniu drobnych ulepszeń w swoich wyrobach i sposobie funkcjonowania. Badania pokazują, że te drobne innowacje, czyli tak naprawdę ulepszenia, powinny...