FINANSOWANIE innowacji

Finansowanie innowacji jest jednym z największych wyzwań współczesnego biznesu. Dotyczy to zarówno startupów jak i dojrzałych organizacji. Wybór strategii finansowania, umiejętność poszukiwania i pozyskiwania środków finansowych na rozwój poprzez innowacje jest dziś ważną kompetencją.

Źródła finansowania

Ogólnie źródła finansowania można podzielić ze względu na źródło pochodzenia środków finansowych, które przeznaczone będą na wsparcie i finansowanie projektów innowacyjnych. Ogólnie podział ten może wyglądać następująco:

  • środki pochodzące od inwestorów prywatnych (w tym środki własne), tak zwany kapitał prywatny,
  • środki pochodzące z budżetu państwa i funduszy europejskich, czyli kapitał publiczny,
  • środki pochodzące zarówno od kapitału prywatnego i kapitału publicznego, czyli kapitał publiczno-prywatny (kapitał mieszany).

 

Dotacje publiczne są wciąż jednym z najlepszych, najbardziej atrakcyjnych i najłatwiej dostępnych sposobów finansowania projektów innowacyjnych. A nadal są programy, w których nadal można pozyskać bezzwrotne finansowanie projektu nawet w całości (100%!).

W obecnej rundzie dotacyjnej, aby skutecznie pozyskać dofinansowanie należy do tego podejść w sposób wymagający nie tylko wiedzy o programach dotacyjnych. Konieczne jest dogłębne zrozumienie intencji wnioskodawcy i oczekiwanych przez niego wyników. Kluczowe są:

  • zbadanie faktycznych potrzeb firmy,
  • analiza pomysłu i ocena realnych szans na pozyskanie dofinansowania, i
  • wybór tzw. optymalnej ścieżki dotacyjnej.

Zarządzanie dotacją

Instytut Innowacyjności Polska opracował metodologię kompleksowego podejścia do zarządzania dotacją. Składa się ona z trzech głównych etapów:

Etap 1 – przygotowania projektu – na tym etapie opracowuje się wszystkie elementy projektu potrzebne do przygotowania tzw. wsadu do wniosku aplikacyjnego (koncepcja, merytoryka, wybór programu, zasoby, podwykonawcy, konsorcjanci, struktura, etc.). Dzięki temu etapowi unika się błędów na etapie opracowywania samego wniosku dotacyjnego i zwiększa szansę na pozyskanie dotacji.

 

Etap 2 – opracowania wniosku – na tym etapie opracowuje się elementy bezpośrednio związane z wnioskiem aplikacyjnym a w szczególności dopracowuje się harmonogramy, budżet, modele finansowania i przygotowuje wniosek w ostatecznym, gotowym do złożenia kształcie. szczególnie ważne jest tu zadbanie, aby aplikacja została złożona w zgodzie z formalnie wymaganym formatem, wymaganym przez instytucję dotacyjną. Krytyczne jest, aby wniosek aplikacyjny był tak przygotowany a projekt tak opisany, żeby rozliczenie (patrz: Etap 3) było wykonalne.

 

Etap 3 – rozliczenie dotacji – na tym etapie przeprowadzana jest weryfikacja, konsultacje, analiza, zarządzanie, opracowywanie, prowadzenie działań, zgodnie z wymaganymi procedurami rozliczenia dotacji. Należy bowiem pamiętać, że o sukcesie możemy mówić nie tedy, gdy dotacja zostanie przyznana, ale dopiero gdy zostanie w pełni rozliczona.

 

W Instytucie Innowacyjności Polska posiadamy rozległe i dogłębne kompetencje w powyższych obszarach. Nasi konsultanci pomogli pozyskać dotacje wielu podmiotom, wśród których są spółki skarbu państwa jak i firmy prywatne. Oferujemy efektywne wsparcie na każdy z powyższych etapów.

Narzędzia pomocne w zarządzaniu procesami innowacyjności: