Jak działamy?

Innowacje mogą przydarzyć się w każdej firmie. Ale tylko firmy zarządzające innowacyjnością w organizacji świadomie i w sposób kontrolowany rozwijają firmę w oparciu o innowacje. W każdej branży jest miejsce na innowacje, ale bez postawy innowacyjności nie uda się osiągnąć ani konkurencyjnej pozycji biznesowi, ani stabilności organizacji, ani sukcesu Zarządowi.

Rys 1. Obszary istotne w zarządzaniu innowacyjnością

Obszarami, którymi należy zarządzać w skoordynowany sposób, aby można mówić o tym, że organizacja jest nastawiona na innowacyjność są: strategia firmy i strategia innowacji, zarządzanie innowacją, kultura organizacyjna, zarządzanie koncepcją, źródła innowacji, badania, działania rozwojowe, komercjalizacja, zarządzanie portfolio, zarządzanie ryzykiem innowacji, zarządzanie finansowaniem innowacji, zarządzanie własnością intelektualną. Każdy świadomy menedżer musi zdawać sobie sprawę, w jakim stopniu jego organizacja jest w stanie połączyć wszystkie powyższe obszary w spójnie zarządzany proces.

 

Instytut Innowacyjności Polska to wsparcie w budowaniu świadomości i postawy innowacyjności w organizacjach.  Oferujemy wsparcie narzędziowe i procesowe dla zarządów i zespołów dążących do efektywnego zarządzania obszarami innowacyjności. Pomagamy w budowaniu fundamentów dla przewagi konkurencyjnej poprzez innowacje. Instytut Innowacyjności Polska to także źródło wsparcia dla budowy ekosystemu sprzyjającego rozwojowi innowacyjności w polskiej gospodarce.

 

Dzięki sieciowemu modelowi biznesowemu jesteśmy elastyczni i sięgamy po najlepsze know-how:

 Współpracujemy z renomowanymi uczelniami i instytucjami naukowymi, kancelariami prawnymi, rzecznikami patentowymi.