Innovation Espresso #10 – Jak pobudzać innowacje?

Innovation Espresso #10 – Jak pobudzać innowacje?

Praktyka i badania wskazują, że najbardziej innowacyjne pomysły często pochodzą od pracowników firmy najmłodszych stażem i tych w środku hierarchii. Jest to zgodne z intuicją. Świeże spojrzenie tych pierwszych oraz codzienne doświadczenia tych drugich mogą łatwo...
Innovation Espresso #10 – Jak pobudzać innowacje?

Innovation Espresso #9 – Pseudo innowacje

W Polsce, gdzie na R&D przeznacza się tylko 1 proc. PKB (czyli o połowę mniej niż unijna średnia), co druga firma opisuje swoje usługi lub produkty jako „innowacyjne”, w oczywisty sposób nadużywając znaczenia tego terminu. Biorąc pod lupę te „innowacje” okazuje...