ROZWÓJ innowacyjności

Nawet organizacja uważająca się za bardzo innowacyjną, aby stale podnosić swoją efektywność i wykorzystywać kreatywność potrzebuje efektywnych narzędzi do generowania innowacji, zarządzania wiedzą czy sprawnego rozwiązywania problemów.

Narzędzia do generowania innowacji

Organizacja posiadająca strategię innowacyjności, dbająca o rozwój kultury innowacyjności, aktywnie kształtująca DNA innowacyjności potrzebuje efektywnych narzędzi do generowania innowacji, zarządzania wiedzą czy sprawnego rozwiązywania problemów pojawiających się podczas realizacji projektów innowacyjnych (i nie tylko).

 

Nowoczesna, chcąca budować konkurencyjność biznesu poprzez innowacje, mająca ambicję być przed swoją konkurencja organizacja musi sięgać po efektywne metody generowania innowacji.

 

Jeden aspekt to skuteczność potrzebna do opracowania nowych pomysłów. Ci, którzy chcą wyprzedzać konkurencje muszą sięgać po metody coraz bardzie skuteczne i efektywne. Klasyczny brainstorming może do tej pory wystarczał, ale czy nadal będzie spełniał swoje funkcje? Rozwinęła się zarówno metodyka generowania pomysłów jak i poszerzyło się grono kontrybutorów, którzy mogą brać udział w takich działaniach. Coraz powszechniejsza jest praktyka angażowania wszystkich interesariuszy biznesu w proces tworzenia innowacji.

 

Drugi aspekt to wiedza zgromadzona w organizacji, która, aby opracować rozwiązanie czy rozwiązać problem musi być poszerzona o zasoby zewnętrzne – specjalistów z branż spoza własnego biznesu. Efektywne wykorzystanie i współpraca osób, często z różnych obszarów kulturowych biznesu, wymaga zastosowania nowych rozwiązań w pracy zespołowej.

Trzeci aspekt to czas, który jest potrzebny nie tylko do opracowania nowych pomysłów, ale również ich jak najszybszego wdrożenia. Dlatego wyścig o pierwszeństwo na rynku często wygrywa się na etapie prototypowania czy testowania, które sprawnie przeprowadzone istotnie skracaj czas do fazy komercjalizacji projektu.

Czwarty aspekt to pojawianie się problemów w projekcie, przez które proces morze „ugrząźć”. Tempo i jakość pracy poświęconej na rozwiązanie problemu może wprost przełożyć się na korzyści finansowe. W myśl powiedzenia „Czas to pieniądz!”

I kolejny aspekt, choć za pewne nie ostatni, to generowanie pomysłów nie tylko w obszarze produktowym czy innowacyjnym, ale również organizacyjnym i marketingowym. Często nie zdajemy sobie sprawy, że potencjał zespołu może być wykorzystany do generowania tych drugich. Szczególnie w firmach usługowych czy sprzedażowych. A narzędzia i proces prowadzące do generowania nowych (nie koniecznie innowacyjnych) rozwiązań w tych obszarach jest niemal taki sam, jak w branży produkcyjnej czy technologicznej.

Jak wesprzeć innowacje w organizacji?

Należy pamiętać, że rozwój innowacyjności można istotnie wesprzeć poprzez odpowiednio poukładane procesy zarządzania wiedzą w organizacji, systemami i procesami zgłaszania i oceny pomysłów innowacyjnych, poprzez organizację współpracy ze startupami czy zewnętrznymi dawcami technologii i rozwiązań nam potrzebnych. Te obszary są równie, a w niektórych branżach nawet bardzie efektywnymi metodami generowania i implementacji innowacji w biznesie.

Instytut Innowacyjności Polska oferuje wsparcie narzędziowe i procesowe dla zespołów chcących efektywniej generować pomysły innowacyjne, skracać czas rozwiązywania problemów, szukających efektywnych metod zgłaszania pomysłów innowacyjnych i zarządzania wiedzą.

 

Narzędzia pomocne w zarządzaniu procesami innowacyjności: