ZARZĄDZANIE innowacyjnością

Innowacyjność jest złożonym procesem, z którego można wyekstrahować szereg składowych działań tworzących matrycę wzajemnie przenikających się̨ zagadnień. Strategia Innowacyjności musi być integralną częścią ogólnej strategii biznesu. Równie ważne są procesy i operacjonalizacja działań.

Strategia innowacyjności jako integralną część strategii biznesu

W dobie gospodarki globalnej innowacje sącoraz silniej spostrzegane są jako kluczowy czynnik rozwoju gospodarczego i konkurowania. Ta reorientacja wpływa na modyfikację funkcjonowania firmy, w tym na konieczność przemodelowania sposobu zarządzania.

Innowacyjność jest złożonym procesem, z którego można wyekstrahować szereg składowych działań tworzących matrycę wzajemnie przenikających się̨ zagadnień. Strategia Innowacyjności musi być integralną częścią strategii biznesu.

Wiele organizacji podchodzi do innowacyjności z poziomu pojedynczego projektu. Firmy te często posiadają wyspecjalizowaną kadrę menedżerską, wiedzę i kompetencje, procesy i mierniki realizacji danego projektu. Należy jednak podkreślić, że za innowacyjną może się uznawać nie ta firma, która realizuje pojedynczy projekt o charakterze innowacyjnym (często współfinansowanym z tzw. funduszy unijnych) ale ta, która o generowaniu pomysłów innowacyjnych i zarządzaniu ich portfelem myśli w sposób systemowy i ciągły.

Jeśli spojrzymy na procesy zarządzania innowacjami z perspektywy portfela projektów innowacyjnych (a nie pojedynczego projektu!) zaczyna być oczywiste, że zadbanie o to, aby procesy zarządcze uwzględniały wszystkie elementy, które pozwolą koordynować działania, ryzyko, priorytety i kontrolować mierniki innowacyjności w sposób systematyczny, kompleksowy i przejrzysty.

Obszarami, którymi należy zarządzać w skoordynowany sposób, aby można mówić o tym, że organizacja jest nastawiona na innowacyjność są: strategia firmy i strategia innowacji, zarządzanie innowacją, kultura organizacyjna, zarządzanie koncepcją, źródła innowacji, badania, działania rozwojowe, komercjalizacja (w tym marketing), zarządzanie portfolio, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie finansowaniem innowacji, zarzadzanie własnością intelektualną. Każdy świadomy menedżer musi zdawać sobie sprawę, w jakim stopniu jego organizacja jest w stanie połączyć wszystkie powyższe obszary w spójnie zarządzany proces.

 

Instytut Innowacyjności Polska oferuje wsparcie narzędziowe i procesowe dla Rad Nadzorczych, Zarządów i zespołów dążących do efektywnego zarządzania obszarami innowacyjności oraz budowania fundamentów dla przewagi konkurencyjnej poprzez innowacje.

 

Kiedy firma jest nastawiona na innowacyjność?

Obszarami, którymi należy zarządzać w skoordynowany sposób, aby można mówić o tym, że organizacja jest nastawiona na innowacyjność są: strategia firmy i strategia innowacji, zarządzanie innowacją, kultura organizacyjna, zarządzanie koncepcją, źródła innowacji, badania, działania rozwojowe, komercjalizacja (w tym marketing), zarządzanie portfolio, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie finansowaniem innowacji, zarzadzanie własnością intelektualną. Każdy świadomy menedżer musi zdawać sobie sprawę, w jakim stopniu jego organizacja jest w stanie połączyć wszystkie powyższe obszary w spójnie zarządzany proces.

Instytut Innowacyjności Polska oferuje wsparcie narzędziowe i procesowe dla Rad Nadzorczych, Zarządów i zespołów dążących do efektywnego zarządzania obszarami innowacyjności oraz budowania fundamentów dla przewagi konkurencyjnej poprzez innowacje.

Narzędzia pomocne w zarządzaniu procesami innowacyjności:

Zapoznaj się z POZOSTAŁYMI obszarami naszej oferty: