Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa poprzez dotacje publiczne (unijne) to jedna z najbardziej atrakcyjnych form wsparcia obecna na rynku. W przeciwieństwie do kredytów czy pożyczek dotacje są szansą na uzyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Dotacje są dostępne już od wielu lat i liczne firmy z powodzeniem korzystają z tego instrumentu rozwoju biznesu. Nadal jednak słychać (mimo wszystko liczne) głosy, że dotacje to biurokracja, niejasne kryteria ich przyznawania czy ryzyko zawracanie z rozliczaniem. Są też takie firmy, którym poprzednie podejścia do pozyskania dotacji nie powiodły się a przez to zniechęciły się do dalszych starań.

Oczywiście nie trzeba korzystać z grantów, ale w ten sposób przedsiębiorstwo pozbawia się często unikalnej szansy na sfinansowanie przełomowego dla siebie projektu, który nie mogąc być sfinansowanym z własnych środków, ląduje na półce. A czas ucieka, konkurencja nie śpi.

Czy zamiast szukać wymówek, dlaczego nie próbować ponownie nie lepiej poszukać najlepszej drogi dojścia do sukcesu?

W obecnej rundzie dotacyjnej, aby skutecznie pozyskać dofinansowanie należy do tego podejść w sposób wymagający nie tylko wiedzy o programach dotacyjnych. Konieczne jest dogłębne zrozumienie intencji wnioskodawcy i oczekiwanych przez niego wyników. W związku z tym proces pozyskiwania funduszy unijnych należy zacząć od zbadania faktycznych potrzeb firmy, należy przeanalizować pomysł i ocenić realne szanse na pozyskanie dofinansowania. W oparciu o powyższe należy wybrać tzw. optymalną ścieżkę dotacyjną. Nigdy odwrotnie! Tylko takie podejście zwiększa szansę wnioskodawcy na sukces a o to właśnie chodzi w profesjonalnym podejściu do pisania wniosku dotacyjnego.

Jest kilka podstawowych działań, które przy wsparciu specjalistów, może pomóc w przygotowaniu skutecznego wniosku o dofinansowanie.

W pierwszej kolejności należy przeanalizować możliwości pozyskania oraz wyszukania najtrafniejszych źródeł wsparcia finansowego ze środków publicznych przeprowadzili analizę stosownych obszarów.

Następnie trzeba przeanalizować m.in. innowacyjność oczekiwanych rezultatów projektu, wpływ oczekiwanych rezultatów projektu na wyzwania grupy docelowej, zweryfikować czystość patentową, oszacować zdolność przedsiębiorstwa do szerokiej (z punktu widzenia grupy docelowej) sprzedaży (komercjalizacja) uzyskanego w ramach projektu rozwiązania oraz potencjał posiadany przez przedsiębiorstwo, który umożliwi zrealizowanie projektu.

Istotne jest zidentyfikowanie ryzyk związanych z realizacją projektu oraz zaplanowanie sposoby ich ograniczenia i zarządzania nimi oraz określenie szeregu obowiązków firmy w przypadku korzystania z dotacji.

Powyższa lista działań i obszarów do analizy nie jest zamknięta i stanowi konglomerat obszarów, przez które przejście jednak nie jest niemożliwe a na pewno się opłaci.

Zapraszamy do przestudiowania Case Study „Strategiczne Doradztwo Dotacyjne – Studium Przypadku”, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.instytutinnowacyjności.pl, pokazującego, jak Instytut Innowacyjności Polska może pomóc w skutecznym pozyskaniu dotacji.

Chcesz wprowadzić działania innowacyjne w swojej organizacji? Zadzwoń lub napisz do nas!

Zapraszamy do kontaktu i do lektury naszych tekstów, jeśli chcesz, aby twoje kompetencje i umiejętności rozwoju poprzez innowacje zostały rozwinięte.

Instytut Innowacyjności Polska
piotr.fic@ininpolska.pl
tel. kom. + 48 698 660 055

lub

tomasz.hoffmann@ininpolska.pl
tel. kom. + 48 667 637 068