Zarządzanie innowacją, innovation management, Instytut Innowacyjności Polska, model biznesowy a innowacja
Biblioteka Innowacyjności

Innowacje a model biznesowy

Innowacje a model biznesowy Media każdego dnia bombardują nas dziesiątkami przykładów fajnych technologicznie innowacji. Autonomiczne samochody, drony, rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, Internet rzeczy czy technologia blockchain, itp., itd. To może bardzo inspirować do poszukiwania innowacji produktowych i technologicznych „w ogródku” każdego z nas. I rzeczywiście coraz więcej firm podejmuje Więcej…

Zarządzanie innowacją, strategia innowacji, Instytut Innowacyjności
Biblioteka Innowacyjności

Wielkość czy technika? Odpowiedzią jest melanż!

Wielkość czy technika? Odpowiedzią jest melanż! Pierwszym skojarzeniem dla innowacji coraz częściej staje się start-up. Z pewnością start-upy, poprzez innowacje zmieniają rynki. Przykładem mogą być takie firmy jak Uber, Airbnb czy Revolut. Ale duże i ustabilizowane przedsiębiorstwa, jak IBM, Procter i Gamble czy 3M, przetrwały dziesięciolecia także zmieniając rynki, na Więcej…

Innowacja, zarządzanie innowacją, strategia innowacji, rada nadzorcza
Biblioteka Innowacyjności

Sukces innowacji zaczyna się od właściwych pytań

Sukces innowacji zaczyna się od właściwych pytań Wiele osób myśli o innowacjach jak o jednoznacznych zdarzeniach niezależnie od ich rodzaju czy sektora, którego mają dotyczyć. Próbujemy poszukiwać optymalnego, sprawdzonego i powtarzalnego podejścia, które zawsze będziemy mogli wykorzystać poszukując innowacyjnego rozwiązania stawianego problemu. Pewnie byłoby to możliwe, o ile każdy problem Więcej…

Portfel innowacji, innowacyjność, zarządzanie innowacją
Biblioteka Innowacyjności

Przegródki portfela innowacji

Przegródki portfela innowacji Dla każdego, kto chce odnosić sukcesy w zakresie innowacji, jest oczywistym konieczność wyodrębnienia na ten cel odpowiednich zasobów. Doświadczeni menedżerowie wiedzą, że dla efektów należy innowatorom stworzyć warunki autonomii w ramach wyznaczonych strategią innowacyjności kierunków działania. Liderzy tworzą kulturę organizacyjną sprzyjającą zaufaniu i postawom proinnowacyjnym. Przywódcy organizacji skutecznych w zakresie innowacyjności działają w oparciu o świadomie Więcej…

#patentna

Nowy imperatyw dla Rad Nadzorczych, a innowacje.

Nowy imperatyw dla Rad Nadzorczych, a innowacje Im więcej zajmujemy się tematem innowacji i innowacyjności w przedsiębiorstwach, tym wyraźniej zauważamy, gdzie leży wyzwanie dla przedsiębiorstw i całej gospodarki. I z niepokojem odnotowujemy, w jak powierzchowny sposób podchodzi się do tematu innowacyjności, szczególnie w obszarze zarządczym. Niepokojąco często obserwuje się „wikipediowe” Więcej…

#patentna

Zarządzanie innowacją – czyli jak efektywnie mierzyć innowacyjność firm?

Zarządzanie innowacją – czyli jak efektywnie mierzyć innowacyjność firm? Często można spotkać się z opinią, że osoby z doświadczeniem start-upowym, podejmując decyzję o finansowaniu projektów są w stanie dużo lepiej ocenić potencjał ich rozwoju niż finansiści, którzy patrzą na liczby, nie zwracając wystarczająco uwagi np. na miękkie kompetencje zarządów. I Więcej…

Kleszcze innowacyjności, badanie kultury organizacyjnej, zarządzanie innowacją w firmie w praktyce, innowacja, innowacyjność
#patentna

Kleszcze innowacyjności – Zarządzanie Innowacją (3/3)

Kleszcze Innowacyjności – Zarządzanie innowacją (3/3) Zarządzanie innowacją – to nadanie wysokiego znaczenia innowacjom poprzez utworzenie zespołu, nadanie kompetencji decyzyjnych oraz opomiarowanie wskazujące organizacji krytyczną rolę innowacji dla jej funkcjonowania. Wprowadzenie Świadome zarządzanie innowacją w organizacji jest istotnym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw operujących w gospodarce opartej na wiedzy. Zarządzanie innowacjami Więcej…

Kleszcze innowacyjności, badanie kultury organizacyjnej, zarządzanie innowacją w firmie w praktyce, innowacja, innowacyjność
#patentna

Kleszcze innowacyjności – Kultura Organizacyjna (2/3)

Kleszcze innowacyjności – Kultura Organizacyjna (2/3) Kultura organizacyjna – krótkoterminowo uwzględnianie  formalnych i nieformalnych aspektów kultury organizacyjnej dla efektywnego rozwoju innowacji; średnio i długoterminowo kształtowanie kultury organizacyjnej dla optymalnego rozwoju innowacji. Wprowadzenie Świadome zarządzanie innowacją w organizacji jest istotnym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw operujących w gospodarce opartej na wiedzy. Zarządzanie Więcej…

Kleszcze innowacyjności, badanie kultury organizacyjnej, zarządzanie innowacją w firmie w praktyce, innowacja, innowacyjność
Biblioteka Innowacyjności

Kleszcze innowacyjności – Strategia Innowacyjności (1/3)

Kleszcze Innowacyjności – Strategia Innowacyjności (1/3) Strategia innowacyjności buduje jednomyślność, wewnątrz organizacji i wśród jej interesariuszy zewnętrznych, co do kierunków i sposobów realizacji innowacji; jest integralną częścią ogólnej strategii biznesu Wprowadzenie Świadome zarządzanie innowacją w organizacji jest istotnym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw operujących w gospodarce opartej na wiedzy. Zarządzanie innowacjami Więcej…