Dotacje na ochronę własności przemysłowej, innowacyjna firma, zarządzanie innowacją
#patentna

Dotacja na ochronę własności przemysłowej

Poddziałanie 2.3.4 POIR (realizowane przez PARP) Ochrona własności przemysłowej jest szerokim zagadnieniem. W zakres ochrony przemysłowej wchodzą bowiem: patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, prawa ochronne na znaki towarowe, prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego i prawa z rejestracji topografii układów scalonych. Objęcie tych Więcej…

Kleszcze innowacyjności, badanie kultury organizacyjnej, zarządzanie innowacją w firmie w praktyce, innowacja, innowacyjność
#patentna

Kleszcze innowacyjności – Zarządzanie Innowacją (3/3)

Kleszcze Innowacyjności – Zarządzanie innowacją (3/3) Zarządzanie innowacją – to nadanie wysokiego znaczenia innowacjom poprzez utworzenie zespołu, nadanie kompetencji decyzyjnych oraz opomiarowanie wskazujące organizacji krytyczną rolę innowacji dla jej funkcjonowania. Wprowadzenie Świadome zarządzanie innowacją w organizacji jest istotnym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw operujących w gospodarce opartej na wiedzy. Zarządzanie innowacjami Więcej…

Kleszcze innowacyjności, badanie kultury organizacyjnej, zarządzanie innowacją w firmie w praktyce, innowacja, innowacyjność
Biblioteka Innowacyjności

Kleszcze innowacyjności – Strategia Innowacyjności (1/3)

Kleszcze Innowacyjności – Strategia Innowacyjności (1/3) Strategia innowacyjności buduje jednomyślność, wewnątrz organizacji i wśród jej interesariuszy zewnętrznych, co do kierunków i sposobów realizacji innowacji; jest integralną częścią ogólnej strategii biznesu Wprowadzenie Świadome zarządzanie innowacją w organizacji jest istotnym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw operujących w gospodarce opartej na wiedzy. Zarządzanie innowacjami Więcej…

Działalność Instytutu Innowacyjności Polska

POSZUKIWANY!!!! POSZUKIWANA!!!!

Innowacje aktualnie coraz silniej spostrzegane są jako kluczowy czynnik rozwoju gospodarczego i konkurowania. Ta reorientacja wpływa na modyfikację funkcjonowania firmy, w tym na konieczność przemodelowania sposobu zarządzania. Obserwujemy to na codzień w pracy z naszymi klientami i chcemy dostarczać im coraz szerszej palety narzędzi pomagajacych budować trwały rozwój biznesu poprzez Więcej…

Biblioteka Innowacyjności

Każdy biznes może być innowacyjny!

Każdy biznes może być innowacyjny! Tesla jest firmą innowacyjną. Samochody elektryczne, które produkują są szczytowym osiągnięciem dzisiejszej technologii. Intel jest firma innowacyjną. Co chwila poprawiają jakość i wydajność swoich produktów umożliwiając innym producentom rozwijanie się i proponowanie coraz doskonalszych rozwiązań technologicznych. Amazon jest firmą innowacyjną. Chociaż pierwotnie był to “tylko” Więcej…

Biblioteka Innowacyjności

4 działania, dzięki którym wygrasz w wyścigu o prymat na rynku!

Od innowacyjności nie ma odwrotu! 4 działania, o których musisz wiedzieć! Jak wskazują obserwacje Instytutu Innowacyjności Polska polscy przedsiębiorcy często nie mają świadomości, że realizują działania na rzecz rozwoju innowacji. A właściwie ustrukturyzowane podejście daje szanse na zarządzanie tym procesem i pozwala budować przyszły sukces oparty na innowacjach. Innowacyjność w Więcej…

Działalność Instytutu Innowacyjności Polska

Instytut Innowacyjności w rozmowie z Lechem Pilarskim z Polskiego Radia Białystok

Widać jak ogromnym wyzwaniem logistycznym jest Rail Baltica. Przysłuchując się różnym dyskusjom, widać, ile elementów trzeba wziąć pod uwagę, jak złożony jest to proces i od strony projektowej, i od strony prawnej, i od strony budżetowej, od strony konsultacji społecznych, od strony wzięcia pod uwagę głosów z różnych stron i Więcej…

Działalność Instytutu Innowacyjności Polska

Instytut Innowacyjności Polska w Brukseli – Kapitał Polonii

W dniu 11.03.2018 Instytut Innowacyjności Polska gościł w Brukseli na posiedzeniu Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa. O kapitale Polonii i o Polsce jako miejscu do inwestycji rodaków i osób pochodzenia polskiego żyjących za granicą dyskutowano w kierowanym przez pana Zenona Łupinę brukselskim Centrum Polskim, przy Rue du Croissant 68, na Więcej…

Działalność Instytutu Innowacyjności Polska

Marszałek Województwa Podlaskiego otwiera spotkanie panelowe zorganizowane przez Instytut Innowacyjności Polska dotyczące Rail Baltica

Spotkanie panelowe – na temat potencjału Rail Baltica dla rozwoju transportu kolejowego i biznesu w Polsce – zorganizowane przez Instytut Innowacyjności Polska z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej i kierownictwa Rail Baltica, samorządowców i przedsiębiorców odbyło się w środę, 28 lutego w Białymstoku. Spotkanie moderował Piotr Fic z Instytutu Innowacyjności Polska Więcej…