Innowacji w polskich przedsiębiorstwach jest mało. Niemniej innowacje w Polskiej gospodarce zaczynają nabierać coraz większego tempa. Badania pokazują, że ponad 70 procent menedżerów wyższego szczebla deklaruje, że innowacje będą co najmniej jednym z trzech największych motorów wzrostu ich firm w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat. Nadchodząca rewolucja Przemysł 4.0 w zasadzie nie pozostawia wyboru firmom, które planują pochwalić się długowiecznością. Firmy, które chcą odnosić sukces skazane są na innowacyjność.

Z drugiej strony u większości kadry kierowniczej rodzi się rozczarowanie zdolnością ich firm do stymulowania innowacyjności. Jak tłumaczyć ten dysonans występujący między zamierzeniami liderów w zakresie innowacji, a efektami egzekucji? Praktyka pokazuje, że w zakresie efektywnego rozwijania innowacji nie ma innego rozwiązania jak podjęcie się wdrożenia systemu zarządzania innowacyjnością w organizacji. Choć same innowacje mogą być ekscytujące, to jednak przeprowadzanie zmiany w każdym zespole wiąże się z oporem. A eksperci jednomyślnie podkreślają, że ludzie i kultura korporacyjna są najważniejszymi czynnikami skutecznej innowacyjności.

Pierwszym krokiem efektywnego zarządzania innowacyjnością w firmie jest formalne włączenie innowacji do programu zarządzania strategicznego. W ten sposób innowacje staną w centrum uwagi menedżerów i pracowników. Pozwoli to nie tylko na wywołanie stymulacji do zgłaszania nowych inicjatyw, ale także innowacje staną się łatwiej zarządzane, monitorowane i mierzone jako strategiczny czynnik wzrostu firm. Niestety jednak należy proaktywnie przygotować się na wyzwania czekające menedżerów na ścieżce do sukcesu poprzez innowacyjność. Do częstych wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się menedżerowie można zaliczyć:

  • jak zapewnić sobie stały przypływ właściwych pomysłów jako inspiracji do innowacji,
  • jak pozyskiwać przychylność i wsparcie od przełożonych dla realizacji wskazanej przez siebie innowacji,
  • czy, a jeśli tak, to w jaki sposób ustanowić i egzekwować sformalizowany proces rozwoju i wdrażania innowacji,
  • jak zjednywać sobie pracowników dla idei innowacyjności i jak wywoływać ich chęci do współpracy,
  • no i wreszcie w jaki sposób rozwijać kulturę organizacyjną wspierającą innowacyjność.

Chcesz wprowadzić działania innowacyjne w swojej organizacji? Zadzwoń lub napisz do nas!

Zapraszamy do kontaktu i do lektury naszych tekstów, jeśli chcesz, aby twoje kompetencje i umiejętności rozwoju poprzez innowacje zostały rozwinięte.

Instytut Innowacyjności Polska
piotr.fic@ininpolska.pl
tel. kom. + 48 698 660 055

lub

tomasz.hoffmann@ininpolska.pl
tel. kom. + 48 667 637 068