Innovation Espresso #10 – Jak pobudzać innowacje?

Innovation Espresso #10 – Jak pobudzać innowacje?

Praktyka i badania wskazują, że najbardziej innowacyjne pomysły często pochodzą od pracowników firmy najmłodszych stażem i tych w środku hierarchii. Jest to zgodne z intuicją. Świeże spojrzenie tych pierwszych oraz codzienne doświadczenia tych drugich mogą łatwo...
Co z dotacjami po 2020 roku?

Co z dotacjami po 2020 roku?

2020 rok będzie ostatnim, w którym przydzielane będą środki unijne alokowane dla perspektywy finansowej 2014-2020. Przedsiębiorstwa w Polsce chętnie sięgają po dotacje jako sposób na sfinansowanie swojego rozwoju. Coraz ważniejsze zatem staje się pytanie, jak...
Innovation Espresso #10 – Jak pobudzać innowacje?

Innovation Espresso #9 – Pseudo innowacje

W Polsce, gdzie na R&D przeznacza się tylko 1 proc. PKB (czyli o połowę mniej niż unijna średnia), co druga firma opisuje swoje usługi lub produkty jako „innowacyjne”, w oczywisty sposób nadużywając znaczenia tego terminu. Biorąc pod lupę te „innowacje” okazuje...
Dlaczego tak trudno być innowacyjnym?

Dlaczego tak trudno być innowacyjnym?

Skuteczna innowacyjnie organizacja ta taka, która przede wszystkim koncentruje się na poszukiwaniu, rozwijaniu i wdrażaniu drobnych ulepszeń w swoich wyrobach i sposobie funkcjonowania. Badania pokazują, że te drobne innowacje, czyli tak naprawdę ulepszenia, powinny...