Nadrzędnym celem działania przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie czasowej musi być jego rozwój. Ten cel musi być tak sformułowany, aby umożliwił umacnianie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa przez podnoszenie ogólnej jego efektywności. Jednocześnie musi być tak rozpisany, aby łączył wszystkie obszary działalności biznesu.

Działalność innowacyjna – jakie są jej cele?

Odpowiadając na pytanie o główny cel działalności przedsiębiorstwa większość odpowie, że jest nim osiąganie zysku i pomnażanie kapitału – niezależnie, czy podchodząc do odpowiedzi z perspektywy sprzedaży, czy udziału w rynku, czy wyników finansowych, czy jakichkolwiek innej. I będzie to odpowiedź prawidłowa. Niemniej przeciętny czas życia firmy (S&P 500 Index) spadł z 80 do 15 lat!

Jest oczywiste, że nadrzędnym celem działania przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie czasowej musi być jego rozwój. Ten cel musi być tak sformułowany, aby umożliwił umacnianie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa przez podnoszenie ogólnej jego efektywności. Jednocześnie musi być tak rozpisany, aby łączył wszystkie obszary działalności biznesu.

Walka konkurencyjna jest coraz ostrzejsza. W dobie globalizacji, rosnącej i coraz bardziej agresywnej konkurencji, rozwoju wiedzy i technologii, poszerzającej się palety rozwiązań zarządczych również w obszarze organizacji przedsiębiorstwa, nowych sposobów promocji i docierania do klienta oraz walki o jego lojalność – ciągłe poprawianie wyników firmy nie będzie możliwe bez utrzymania przez nią obecnej pozycji na rynku, a następnie jej umacniania.

Dziś staje się oczywiste, że bez ciągłego wprowadzania nowych, atrakcyjnych dla odbiorcy produktów, usług czy rozwiązań w obszarze organizacji czy marketingu przetrwanie biznesu, nie mówiąc o jego rozwoju, będzie niemożliwe. I tu pojawia się termin „innowacje”. I nawet, jeśli niektórzy uznają ten termin za zgrany lub zbyt często uznawany za panaceum na wszystko, to nie zmienia to faktu, że przyszłość biznesu będzie zależała od innowacji i sposobu podejścia do działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwie.

W gospodarce rynkowej opartej na wiedzy nie można zakładać, że rozwój przedsiębiorstwa zadzieje się w sposób przypadkowy. Ci, którzy są wyjątkiem od tej reguły po prostu maja szczęście. Ciągły monitoring otoczenia konkurencyjnego, zmieniających się upodobań klientów, rozwój technologii są absolutnie konieczne. Zatem źródła i motywy rozwoju każdego przedsiębiorstwa, i to niezależnie od branży, znajdują się w wewnętrznych i zewnętrznych obszarach jego funkcjonowania. W kontekście powyższego jednym z najważniejszych motorów rozwoju biznesu staje się szeroko pojęta działalność innowacyjna. Od czasów kryzysu finansowego (2008/2009) dwa tysiące największych na świecie firm inwestujących w R&D zwiększa swoje inwestycje w badania i rozwój o ok. 6% rocznie (przy jednoczesnym spadku sprzedaży i marż). Zmienia się też rodzaj prowadzonych działań B+R. W obliczu hiper konkurencji, gwałtownego rozwoju technologii i rosnącej roli klienta, aby przetrwać, firmy (nawet w “tradycyjnych” sektorach z dłuższymi cyklami rozwoju produktów) coraz częściej chcą osiągać wzrost z innych niż do tej pory (nowych) obszarów, co wymaga większego nacisku na innowacje (zwłaszcza przełomowe).

Kluczowa dla określenia celów działalności innowacyjnej jest Strategia Innowacyjności przedsiębiorstwa. W związku z tym, że innowacje stanowią jedyną drogę utrzymania się na rynku, muszą stać się też integralną częścią mechanizmu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zatem innowacje, ich planowanie i zarządzanie nimi muszą bezwzględnie stać się integralnym elementem przyjętych przez przedsiębiorstwo strategii, które wyznaczają cele jego działania.

Udało się nam Ciebie zainspirować, zadzwoń lub napisz do nas!

W Instytucie Innowacyjności Polska posiadamy narzędzia, które pomogątwojej organizacji w zarządzaniu innowacyjnością. Zapraszamy do kontaktu, jeśli chcesz, aby twoje kompetencje i umiejętności tworzenia innowacji zostały jeszcze lepiej rozwinięte:

Instytut Innowacyjności Polska
piotr.fic@ininpolska.pl
tel. kom. + 48 698 660 055

lub

tomasz.hoffmann@ininpolska.pl
tel. kom. + 48 667 637 068