Przeszkody w zakresie innowacji, takie jak testowanie zewnętrznych rozwiązań technologicznych, zajmowanie się ograniczeniami bezpieczeństwa i przestrzeganie przepisów, kosztują organizację czas, a czas to pieniądz – kosztuje!

Jak długo wprowadza się innowacje na rynek?

Odpowiedź nie jest prosta. Istnieją na rynku na przykład platformy gromadzące i publikujące analizy danych naukowych (np. takie jak takie jak Kaggle i InnoCentive), które mogłyby stanowić świetny sposób na przyciągnięcie stosunkowo samodzielnych rozwiązań. Niestety platformy te mają nadal znaczące ograniczenia w ich integracji w złożone systemy lub w dostosowaniu skali swoich pomysłów do masowego rynek.

Przeszkody w zakresie innowacji, takie jak testowanie zewnętrznych rozwiązań technologicznych, zajmowanie się ograniczeniami bezpieczeństwa i przestrzeganie przepisów, kosztują organizację czas, a czas to pieniądz – kosztuje!

Czas wprowadzania nowych rozwiązań innowacyjnych na rynku jest nadal niezwykle długi, przytaczając choćby siedmioletni okres w sektorze energetycznym czy dziesięcioletni w sektorze opieki zdrowotnej. Nawet w branżach takich jak cyfryzacja – okres wprowadzania innowacji to czas mierzony raczej w latach niż miesiącach (dane pochodzą z październikowego wydarzenia INNOVEIT). Okres, gdy innowacja jest jeszcze w powijakach, to czas, w którym ryzyko niepowodzenia znacznie wzrasta, a zastosowanie otwartej innowacji może pomóc je przezwyciężyć.

I tutaj, podobnie jak z wyżej wspomnianymi platformami dotyczącymi analiz danych naukowych, przedsiębiorcom przychodzą z pomocą platformy do weryfikacji koncepcji w duchu otwartych innowacji.

Dla przykładu na platformie prooV przedsiębiorstwa mogą testować, oceniać i porównywać kilka rozwiązań technologicznych w ramach tego samego proof-of-concept (PoC)*, zamiast uruchamiać nowy dowód poprawności koncepcji dla każdej technologii porównując później wyniki każdej z nich. Ogranicza to ilość logistyki, czasu i wysiłku, a przez to obniża koszty innowacji.

Podsumowując; innowacja z definicji nigdy nie będzie wolna od ryzyka, jak również nigdy nie powinniśmy traktować otwartych innowacji jako panaceum na różne wyzwania związane z innowacją. Jednak, gdy wesprzemy się otwartą innowacją efektywnie, może to pomóc złagodzić wiele zagrożeń i dać większą szansę na pozytywne wyniki, których organizacja oczekuje. Otwarte innowacje dzięki sprawdzonym koncepcjom mogą rozwiązać podstawowe wyzwania związane z innowacjami, przyspieszając czas wprowadzania produktów na rynek i obniżając koszty w trakcie całego procesu.

 

*PoC – proof-of-concept – dowód poprawności konceptu

Opracowano na podstawie artykułu Adi Gaskella: „How open innovation can reduce the costs of innovation”.

Udało się nam Ciebie zainspirować, zadzwoń lub napisz do nas!

W Instytucie Innowacyjności Polska posiadamy narzędzia, które pomogątwojej organizacji w zarządzaniu innowacyjnością. Zapraszamy do kontaktu, jeśli chcesz, aby twoje kompetencje i umiejętności tworzenia innowacji zostały jeszcze lepiej rozwinięte:

Instytut Innowacyjności Polska
piotr.fic@ininpolska.pl
tel. kom. + 48 698 660 055

lub

tomasz.hoffmann@ininpolska.pl
tel. kom. + 48 667 637 068