W Polsce, gdzie na R&D przeznacza się tylko 1 proc. PKB (czyli o połowę mniej niż unijna średnia), co druga firma opisuje swoje usługi lub produkty jako „innowacyjne”, w oczywisty sposób nadużywając znaczenia tego terminu. Biorąc pod lupę te „innowacje” okazuje się, że deklaracje przedsiębiorców nie znajdują pokrycia w rzeczywistości, a weryfikacja tego, czy organizacja rzeczywiście stawia na kreatywność swojego zespołu chce korzystać z niej jak najwięcej, jest de facto dość prosta.

Aby do tematu innowacji podchodzono poważnie, należy zerwać z uogólnianiem i skupić się na tym, czym naprawdę są innowacje. Pisaliśmy o tym w jednym z naszych tekstów.

Analizując, czy firma jest innowacyjna należy odpowiedzieć sobie na kilka prostych pytań.

  • Ile pomysłów innowacyjnych generuje firma, miesięcznie, kwartalnie, rocznie?
  • Ile opracowuje prototypów i ile testów związanych z pomysłami innowacyjnymi przeprowadza?
  • Ile firma wydaje na działania R&D i czy wspiera swój rozwój poprzez dotacje oraz ile projektów zrealizowała do tej pory przy wykorzystaniu dotacji unijnych?
  • Czy firma posiada tzw. benchmarki, które porównują jej działania w obszarze działalności innowacyjnej z konkurencją?
  • Czy w firmie określone są cele związane z innowacjami i czy zostały postawione tzw. KPIs w tym obszarze?
  • Ile czasu w tygodniu/miesiącu organizacja poświęca na generowanie nowych pomysłów i analizę już istniejących?
  • Czy w firmie są programy zgłaszania nowych pomysłów, jak są zarządzane i jaki dają efekt?
  • Czy poza pomysłami pracowników są inne, systematycznie i systemowo wykorzystywane źródła pomysłów innowacyjnych?
  • Czy firma współpracuje (formalnie lub nieformalnie) z ośrodkami naukowymi lub innymi ośrodkami aktualnej wiedzy o aktualnym stanie technologii i rozwiązań?
  • W końcu – czy w firmie jest określona strategia innowacyjności ukierunkowująca kreatywność i myślenie pracowników o rozwoju firmy zgodnie z ogólną strategią firmy?

Warto poświecić chwilę, żeby odpowiedzieć sobie na powyższe pytania. Odpowiedzi mogą zadziwić wielu z menedżerów.

Udało się nam Ciebie zainspirować, zadzwoń lub napisz do nas!

W Instytucie Innowacyjności Polska posiadamy narzędzia, które pomogątwojej organizacji w zarządzaniu innowacyjnością. Zapraszamy do kontaktu, jeśli chcesz, aby twoje kompetencje i umiejętności tworzenia innowacji zostały jeszcze lepiej rozwinięte:

Instytut Innowacyjności Polska
piotr.fic@ininpolska.pl
tel. kom. + 48 698 660 055

lub

tomasz.hoffmann@ininpolska.pl
tel. kom. + 48 667 637 068