#patentna

Dotacja na ochronę własności przemysłowej

Poddziałanie 2.3.4 POIR (realizowane przez PARP) Ochrona własności przemysłowej jest szerokim zagadnieniem. W zakres ochrony przemysłowej wchodzą bowiem: patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, prawa ochronne na znaki towarowe, prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego i prawa z rejestracji topografii układów scalonych. Objęcie tych Czytaj więcej…

#patentna

Nowy imperatyw dla Rad Nadzorczych, a innowacje.

Nowy imperatyw dla Rad Nadzorczych, a innowacje Im więcej zajmujemy się tematem innowacji i innowacyjności w przedsiębiorstwach, tym wyraźniej zauważamy, gdzie leży wyzwanie dla przedsiębiorstw i całej gospodarki. I z niepokojem odnotowujemy, w jak powierzchowny sposób podchodzi się do tematu innowacyjności, szczególnie w obszarze zarządczym. Niepokojąco często obserwuje się „wikipediowe” Czytaj więcej…

#patentna

Zarządzanie innowacją – czyli jak efektywnie mierzyć innowacyjność firm?

Zarządzanie innowacją – czyli jak efektywnie mierzyć innowacyjność firm? Często można spotkać się z opinią, że osoby z doświadczeniem start-upowym, podejmując decyzję o finansowaniu projektów są w stanie dużo lepiej ocenić potencjał ich rozwoju niż finansiści, którzy patrzą na liczby, nie zwracając wystarczająco uwagi np. na miękkie kompetencje zarządów. I Czytaj więcej…

#patentna

Kleszcze innowacyjności – Zarządzanie Innowacją (3/3)

Kleszcze Innowacyjności – Zarządzanie innowacją (3/3) Zarządzanie innowacją – to nadanie wysokiego znaczenia innowacjom poprzez utworzenie zespołu, nadanie kompetencji decyzyjnych oraz opomiarowanie wskazujące organizacji krytyczną rolę innowacji dla jej funkcjonowania. Wprowadzenie Świadome zarządzanie innowacją w organizacji jest istotnym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw operujących w gospodarce opartej na wiedzy. Zarządzanie innowacjami Czytaj więcej…

#patentna

Kleszcze innowacyjności – Kultura Organizacyjna (2/3)

Kleszcze innowacyjności – Kultura Organizacyjna (2/3) Kultura organizacyjna – krótkoterminowo uwzględnianie  formalnych i nieformalnych aspektów kultury organizacyjnej dla efektywnego rozwoju innowacji; średnio i długoterminowo kształtowanie kultury organizacyjnej dla optymalnego rozwoju innowacji. Wprowadzenie Świadome zarządzanie innowacją w organizacji jest istotnym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw operujących w gospodarce opartej na wiedzy. Zarządzanie Czytaj więcej…

#patentna

Outsourcing Innowacyjności

Zarządzanie innowacją można outsorcować! Każdy biznes chce trwale rosnąć. I bez wątpienia można stwierdzić, że bez innowacji i procesów zarządzania innowacyjnością, żaden biznes nie będzie w stanie tego osiągnąć. A właśnie zarzadzanie innowacyjnością powoduje, że innowacje nie będą zjawiskiem jednorazowym, a systematyczną i ciągłą praktyką. Innowacje to nie „moda, która przeminie”! Czytaj więcej…

#patentna

UWAGA!!! Patent na dotacje w rundzie dotacyjnej 2014-2020!

Patent na dotacje ! Łatwo to już było! Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa poprzez dotacje publiczne (unijne) to jedna z najbardziej atrakcyjnych form wsparcia obecna na rynku. W przeciwieństwie do kredytów czy pożyczek dotacje są szansą na uzyskanie w części (często znaczącej) bezzwrotnego wsparcia finansowego. A są programy, w których nadal można Czytaj więcej…