Miło nam zakomunikować, że w dniu 28 stycznia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 lutego 2019 r. na członka zarządu ds. operacyjnych Pana Piotra Fica.

Rada Nadzorcza wyraziła przekonanie, że zaangażowanie Pana Piotra Fica przyspieszy proces rozwiązania przejściowych problemów, z jakimi boryka się Spółka i pozwoli na realizację przyjętej strategii w oparciu o unikalne produkty oraz know-how Spółki w obszarze biotechnologii, w efekcie oczekiwany wzrost wartości Spółki i skuteczne zakończenie procesu restrukturyzacji.

BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. przekazała następujące informacje o powołanym członku zarządu:
 
Pan Piotr Fic specjalizuje się w tworzeniu strategii i procesów rozwoju poprzez innowacje, restrukturyzacji i rewitalizacji biznesu oraz zarządzaniu operacyjnym przedsiębiorstw wymagających procesów naprawczych i stabilizujących ich funkcjonowanie. 
 
Posiada doświadczenie w tworzeniu, wdrażaniu i realizacji strategii na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej oraz Środkowego Wschodu i Afryki. Ostatnio pełnił funkcje Prezesa Zarządu EFA Polska oraz Członka Zarządu w Instytucie Innowacyjności Polska. W latach 2015 – 2017 związany z Telewizją Republika S.A., gdzie pełnił m.in. stanowisko Prezesa Zarządu. W latach 2012 – 2015 pełnił funkcję Dyrektora Zrządzającego w Alpha Bio Tec Polska i Dyrektora Zarządzającego w PNO Consultants oraz dyrektora ds. nowych inwestycji w PNO CEE. W latach 2005 – 2012 Prezes Zarządu i Dyrektor Regionalny, członek zespołu zarządzającego Grupy Martela. W latach 1992 – 2005 związany z branżą farmaceutyczną oraz healthcare, z takimi firmami, jak Polpharma S.A. (szef jednostki biznesowej OTC), Novartis Consumet Health (Regionalny Dyrektor marketingu marki Gerber EE/MEA), Alima-Gerber S.A. (Prezes Zarządu oraz Vice President CEE), Bristol-Myers Squibb/Mead Johnson Nutritionals (Regionalny Dyrektor Marketingu i Szef Jednostki Biznesowej). 
 
Współtwórca Instytutu Innowacyjności Polska, podmiotu działającego na rzecz propagowania innowacji i innowacyjności w przedsiębiorstwach w Polsce. Od stycznia 2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej Inżynierii Polskiej S.A. Prezes Zarządu Fundacji Adama – fundacji działającej na rzecz dzieci autystycznych.
 
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1992), posiada tytuł Executive MBA – Business Center Club/RSM Erasmus University/Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów (2014), ukończył kurs podyplomowy z zarządzania w Helsinki School of Economics (2011).
 
Niemal 25 lat doświadczenia na wyższych stanowiskach zarządczych w firmach międzynarodowych i lokalnych w branżach B2B, consulting, B2C oraz media a także efektywność w działaniach operacyjnych i strategicznych pozwalają sądzić, że Pan Piotr Fic doda niezbędną wartość do organizacji i przełoży się na konsekwentną realizację założonych przez Spółkę celów.
 
 
Powyższe traktujemy w Instytucie innowacyjności Polska jako wyróżnienie i uznanie kompetencji Piotra Fica w obszarze zarządzania i rozwoju biznesu poprzez innowacje.
 
Życzymy Piotrowi powodzenia w działaniach w BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
 
Instytut Innowacyjności Polska