DIAGNOZA innowacyjności

TEST zarządzania innowacyjnością

Posiadamy narzędzie online, które w szybki sposób diagnozuje, a jedocześnie w obrazowy sposób uzmysławia Klientowi obszary mocne i te, które należy poprawić, aby proces zarządzania innowacyjnością był efektywny.

Celem usługi jest zorientowanie się menedżmentu firmy, na jakim poziomie znajduje się proces zarządzania innowacyjnością w firmie.

Odpowiadając na kilka pytań otrzymuje się sugestie, na jakim poziomie zarządzane są kluczowe obszary zarządzania innowacyjnością:

 

 1. strategia innowacyjności,
 2. kultura organizacyjna,
 3. zarządzanie innowacją,
 4. źródła innowacji,
 5. zarządzanie własnością intelektualną,
 6. zarządzanie koncepcją,
 7. zarządzanie portfelem innowacji,
 8. zarządzanie ryzykiem projektu innowacyjnego,
 9. zarządzanie badaniami,
 10. zarządzanie rozwojem innowacji,
 11. komercjalizacja innowacji,
 12. zarządzanie finansowaniem innowacji.

Na czym polega Test Poziomu Zarządzania Innowacyjnością?

Jest to prosty test, w ramach którego należy odpowiedzieć TAK lub NIE na trzy (3) pytania w każdym z ww. dwunastu (12) kluczowych obszarów procesu zarządzania innowacyjnością.

Po odpowiedzi na pytania Testu powstaje schodkowy wykres (patrz poniżej), który pokazuje silne i wymagające wzmocnienia obszary zarządzania procesem innowacyjności.

Rys. Przykładowy wynik Testu poziomu zarządzania innowacyjnością

Wynik testu sugeruje, w jakich obszarach powinno się podjąć dalsze kroki, aby zapewnić organizacji efektywne i kompleksowe zarządzanie innowacjami.

Obrazowo rzecz ujmując: stromość schodów sugeruje, na ile trudniej jest Twojej organizacji dochodzić do rozwiązań innowacyjnych i wdrażać je w życie.

Narzędzia pomocne w diagnostyce innowacyjności biznesu:

Zapoznaj się z POZOSTAŁYMI obszarami naszej oferty: