Portfel innowacji, innowacyjność, zarządzanie innowacją
Biblioteka Innowacyjności

Przegródki portfela innowacji

Przegródki portfela innowacji Dla każdego, kto chce odnosić sukcesy w zakresie innowacji, jest oczywistym konieczność wyodrębnienia na ten cel odpowiednich zasobów. Doświadczeni menedżerowie wiedzą, że dla efektów należy innowatorom stworzyć warunki autonomii w ramach wyznaczonych strategią innowacyjności kierunków działania. Liderzy tworzą kulturę organizacyjną sprzyjającą zaufaniu i postawom proinnowacyjnym. Przywódcy organizacji skutecznych w zakresie innowacyjności działają w oparciu o świadomie Więcej…

#patentna

Nowy imperatyw dla Rad Nadzorczych, a innowacje.

Nowy imperatyw dla Rad Nadzorczych, a innowacje Im więcej zajmujemy się tematem innowacji i innowacyjności w przedsiębiorstwach, tym wyraźniej zauważamy, gdzie leży wyzwanie dla przedsiębiorstw i całej gospodarki. I z niepokojem odnotowujemy, w jak powierzchowny sposób podchodzi się do tematu innowacyjności, szczególnie w obszarze zarządczym. Niepokojąco często obserwuje się „wikipediowe” Więcej…

#patentna

Zarządzanie innowacją – czyli jak efektywnie mierzyć innowacyjność firm?

Zarządzanie innowacją – czyli jak efektywnie mierzyć innowacyjność firm? Często można spotkać się z opinią, że osoby z doświadczeniem start-upowym, podejmując decyzję o finansowaniu projektów są w stanie dużo lepiej ocenić potencjał ich rozwoju niż finansiści, którzy patrzą na liczby, nie zwracając wystarczająco uwagi np. na miękkie kompetencje zarządów. I Więcej…

Kleszcze innowacyjności, badanie kultury organizacyjnej, zarządzanie innowacją w firmie w praktyce, innowacja, innowacyjność
#patentna

Kleszcze innowacyjności – Zarządzanie Innowacją (3/3)

Kleszcze Innowacyjności – Zarządzanie innowacją (3/3) Zarządzanie innowacją – to nadanie wysokiego znaczenia innowacjom poprzez utworzenie zespołu, nadanie kompetencji decyzyjnych oraz opomiarowanie wskazujące organizacji krytyczną rolę innowacji dla jej funkcjonowania. Wprowadzenie Świadome zarządzanie innowacją w organizacji jest istotnym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw operujących w gospodarce opartej na wiedzy. Zarządzanie innowacjami Więcej…

Kleszcze innowacyjności, badanie kultury organizacyjnej, zarządzanie innowacją w firmie w praktyce, innowacja, innowacyjność
#patentna

Kleszcze innowacyjności – Kultura Organizacyjna (2/3)

Kleszcze innowacyjności – Kultura Organizacyjna (2/3) Kultura organizacyjna – krótkoterminowo uwzględnianie  formalnych i nieformalnych aspektów kultury organizacyjnej dla efektywnego rozwoju innowacji; średnio i długoterminowo kształtowanie kultury organizacyjnej dla optymalnego rozwoju innowacji. Wprowadzenie Świadome zarządzanie innowacją w organizacji jest istotnym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw operujących w gospodarce opartej na wiedzy. Zarządzanie Więcej…

Kleszcze innowacyjności, badanie kultury organizacyjnej, zarządzanie innowacją w firmie w praktyce, innowacja, innowacyjność
Biblioteka Innowacyjności

Kleszcze innowacyjności – Strategia Innowacyjności (1/3)

Kleszcze Innowacyjności – Strategia Innowacyjności (1/3) Strategia innowacyjności buduje jednomyślność, wewnątrz organizacji i wśród jej interesariuszy zewnętrznych, co do kierunków i sposobów realizacji innowacji; jest integralną częścią ogólnej strategii biznesu Wprowadzenie Świadome zarządzanie innowacją w organizacji jest istotnym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw operujących w gospodarce opartej na wiedzy. Zarządzanie innowacjami Więcej…

#patentna

Outsourcing Innowacyjności

Zarządzanie innowacją można outsorcować! Każdy biznes chce trwale rosnąć. I bez wątpienia można stwierdzić, że bez innowacji i procesów zarządzania innowacyjnością, żaden biznes nie będzie w stanie tego osiągnąć. A właśnie zarzadzanie innowacyjnością powoduje, że innowacje nie będą zjawiskiem jednorazowym, a systematyczną i ciągłą praktyką. Innowacje to nie „moda, która przeminie”! Więcej…

Biblioteka Innowacyjności

Każdy biznes może być innowacyjny!

Każdy biznes może być innowacyjny! Tesla jest firmą innowacyjną. Samochody elektryczne, które produkują są szczytowym osiągnięciem dzisiejszej technologii. Intel jest firma innowacyjną. Co chwila poprawiają jakość i wydajność swoich produktów umożliwiając innym producentom rozwijanie się i proponowanie coraz doskonalszych rozwiązań technologicznych. Amazon jest firmą innowacyjną. Chociaż pierwotnie był to “tylko” Więcej…

Biblioteka Innowacyjności

4 działania, dzięki którym wygrasz w wyścigu o prymat na rynku!

Od innowacyjności nie ma odwrotu! 4 działania, o których musisz wiedzieć! Jak wskazują obserwacje Instytutu Innowacyjności Polska polscy przedsiębiorcy często nie mają świadomości, że realizują działania na rzecz rozwoju innowacji. A właściwie ustrukturyzowane podejście daje szanse na zarządzanie tym procesem i pozwala budować przyszły sukces oparty na innowacjach. Innowacyjność w Więcej…