Strategia Innowacyjności

Strategia Innowacyjności

Innowacje, pomimo dużego zaangażowania środków i zasobów, w wielu firmach nadal generują częste frustracje. Innowacyjne pomysły często nie sprawdzają się. Nawet jeśli ich wdrożenie się powiedzie, zazwyczaj firma ma trudności ze skutecznym i przynoszącym efekty ich...
Zarządzanie innowacją w organizacji

Zarządzanie innowacją w organizacji

Znaczenie innowacji dla rozwoju społeczno-ekonomicznego we współczesnym świecie aktualnie  jest niezaprzeczalne. W dobie zaawansowanej globalizacji, zmniejszającego się znaczenia dostępu do surowców lub taniej siły roboczej jako przewagi konkurencyjnej, coraz...
Źródła innowacji

Źródła innowacji

Nie ma wątpliwości, że dominującymi czynnikami przewagi konkurencyjnej nadal są wielkość lub posiadanie określonych aktywów. Zmiany makroekonomiczne powodują jednak, że w najlepszej sytuacji znajdują się te przedsiębiorstwa, które zdolne są do świadomego wykorzystania...
Prezesie! Przedłuż sobie życie!

Prezesie! Przedłuż sobie życie!

Przeglądając portal bankier.pl przeczytałem: „Według dr Joanny Perkowicz, naczelnego lekarza Lux-Medu, menedżerowie – ze względu na wyższy status społeczny i otwartość na świat – o sprawach służących zdrowiu wiedzą więcej niż przeciętny Polak. Przestali palić, starają...
uROIenia menedżera

uROIenia menedżera

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne to zjawisko w Polsce relatywnie nowe. Wiele lepiej uposażonych osób decyduje się na tą bez wątpienia długoterminową inwestycję, podejmowaną w sytuacji, gdy jesteśmy w pełni sił na wypadek, gdy zdrowia zabraknie. Inaczej to działa np. w...