Bez kategorii

Zarządzanie portfelem innowacji

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od branży, w której działa czy też swojej wielkości, jeśli chce się rozwijać, a w dłuższym terminie przetrwać, musi uwzględniać wdrażanie innowacji w swojej działalności. Jednak innowacje, pomimo dużego zaangażowania środków i zasobów, w wielu firmach nadal generują częste frustracje. Innowacyjne pomysły często nie sprawdzają się. Ci, Więcej…

Bez kategorii

Źródła innowacji

Nie ma wątpliwości, że dominującymi czynnikami przewagi konkurencyjnej nadal są wielkość lub posiadanie określonych aktywów. Zmiany makroekonomiczne powodują jednak, że w najlepszej sytuacji znajdują się te przedsiębiorstwa, które zdolne są do świadomego wykorzystania wiedzy, technologii oraz doświadczenia i przez to oferowania innowacyjnych produktów, usług czy też metod ich dostarczania. Umiejętność Więcej…

Bez kategorii

uROIenia menedżera

#popularNIEnaukowo … czyli o innowacjach praktycznie  Prywatne ubezpieczenie zdrowotne to zjawisko w Polsce relatywnie nowe. Wiele lepiej uposażonych osób decyduje się na tą bez wątpienia długoterminową inwestycję, podejmowaną w sytuacji, gdy jesteśmy w pełni sił na wypadek, gdy zdrowia zabraknie. Inaczej to działa np. w USA, gdzie koszty zabiegów specjalistycznych Więcej…

Bez kategorii

Zarządzanie innowacją w organizacji

Innowacje kolejnym etapem rozwoju gospodarczego Znaczenie innowacji dla rozwoju społeczno-ekonomicznego we współczesnym świecie aktualnie  jest niezaprzeczalne. W dobie zaawansowanej globalizacji, zmniejszającego się znaczenia dostępu do surowców lub taniej siły roboczej jako przewagi konkurencyjnej, coraz większego znaczenia nabiera gospodarka oparta na wiedzy jako motor budowania siły gospodarczej z zachowaniem odpowiedzialności społecznej. Więcej…

Bez kategorii

Prezesie! Przedłuż sobie życie! 

#popularNIEnaukowo … czyli o innowacjach praktycznie Co innowacje mają wspólnego ze zdrowiem? Przeglądając portal bankier.pl przeczytałem: „Według dr Joanny Perkowicz, naczelnego lekarza Lux-Medu, menedżerowie – ze względu na wyższy status społeczny i otwartość na świat – o sprawach służących zdrowiu wiedzą więcej niż przeciętny Polak. Przestali palić, starają się odżywiać Więcej…

Bez kategorii

Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa

W opracowaniach naukowych kultura organizacyjna jest określana jako zbiór norm społecznych i systemów wartości. Jest to klimat organizacyjny, ale też zestaw wymogów kształtujących zachowania członków organizacji. Kultura organizacyjna powinna dotyczyć poglądów, przekonań, oczekiwań i norm, które będą łączyć wszystkich pracowników firmy. Przejawia się w języku i symbolach, metodach postępowania i rutynowych Więcej…

Bez kategorii

Tłuste myszy a innowacje

Tłuste myszy? Innowacje? Co jedno z drugim ma wspólnego? To się zaraz okaże! Na portalu physicsoflife.pl przeczytałem opis eksperymentu Calhoun’a: „Przeprowadzony w latach 1968-1972 eksperyment, który, jak przysłowiowe jabłko Newtona, powinien oświecić ludzkość. Niestety do tej pory nie oświecił, a stało się to raczej nie z niewiadomych powodów, lecz dlatego, że pewne Więcej…

Bez kategorii

Strategia Innowacyjności

Innowacje, pomimo dużego zaangażowania środków i zasobów, w wielu firmach nadal generują częste frustracje. Innowacyjne pomysły często nie sprawdzają się. Nawet jeśli ich wdrożenie się powiedzie, zazwyczaj firma ma trudności ze skutecznym i przynoszącym efekty ich utrzymaniem. Dlaczego zatem tak trudno jest zbudować i utrzymać zdolność do innowacji? Powody wykraczają Więcej…

Bez kategorii

Innowacyjność w Twoim biurze, czyli „Jak zmienić dzisiejsze biuro w inteligentną przestrzeń biurową!”

Innowacyjna organizacja musi pracować w otoczeniu sprzyjającym innowacyjnemu myśleniu. Jest na to wiele przykładów i inspiracji, które można czerpać z najbardziej innowacyjnych organizacji na świecie. I nie jest prawdą, że kreatywna przestrzeń wymaga większych nakładów finansowych – często jest wręcz przeciwnie! W imieniu organizatora – firmy Furniko – zapraszamy na Więcej…