Biblioteka Innowacyjności

Jak zarobić na Rail Baltica?

Szansa dla przedsiębiorców operujących na terenie Polski północno-wschodniej. W lutym odbędą się spotkania panelowe organizowane przez Instytut Innowacyjności Polska z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej i kierownictwa Rail Baltica. Przedsiębiorcy będą mogli wypowiedzieć się na temat szans rozwoju dla własnych przedsięwzięć i biznesu w sytuacji, gdy mogą mieć wpływ na infrastrukturę Więcej…

Bez kategorii

Zarządzanie portfelem innowacji

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od branży, w której działa czy też swojej wielkości, jeśli chce się rozwijać, a w dłuższym terminie przetrwać, musi uwzględniać wdrażanie innowacji w swojej działalności. Jednak innowacje, pomimo dużego zaangażowania środków i zasobów, w wielu firmach nadal generują częste frustracje. Innowacyjne pomysły często nie sprawdzają się. Ci, Więcej…

Biblioteka Innowacyjności

Zarządzanie koncepcją innowacji

Innowacja to konglomerat szeregu przenikających się procesów funkcjonalnych poczynając od generowania pomysłów, a na wdrożeniu technologii na rynek kończąc. Innowacja obejmuje “twarde” kwestie biznesowe, takie jak strategia rozwoju, inwestycji technologicznych, zarządzanie portfelem projektów oraz tworzenie nowych przedsiębiorstw. Innowacja także odnosi się do “miękkich” wyzwań, takich jak promowanie kreatywności i dyscypliny, Więcej…

Biblioteka Innowacyjności

Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie

Coraz więcej przedsiębiorstw docenia potencjał płynący z rozwijania i wdrażania innowacji w swojej działalności. Jednak to upowszechnianie postawy innowacyjności w sposobie budowania przewagi konkurencyjnej nie idzie w parze ze zdolnością racjonalnego zabezpieczania cennych rezultatów kreatywności i innowacyjności pracowników. Przy czym przez zabezpieczanie rozumiemy nie tylko wymiar ochrony własności intelektualnej, ale Więcej…

Biblioteka Innowacyjności

Jak przygotować firmę do rewolucji Przemysł 4.0? 

Czwarta rewolucja przemysłowa coraz mocniej zaznacza swoją obecność w globalnej gospodarce. Pierwsza była rewolucją przemysłową opartą na wdrożeniu napędu parowego. Druga dotyczyła innowacji polegającej na oparciu produkcji o linię montażową. Trzecia to wejście mikroprocesorów i komputerów do standardów produkcyjnych. Teraz firmy zaczynają integrować robotykę, automatykę i inne technologie wykorzystujące swobodny Więcej…

Bez kategorii

Stymulowanie innowacyjności podstawą rozwoju

Inwestycja w innowacyjność fundamentem rozwoju! Polacy w świecie postrzegani są, jako bardzo przedsiębiorczy i innowacyjny naród; takiej ocenie często towarzyszy uznanie ze strony innych nacji. Patrząc na historię polskiej wynalazczości można chociażby wymienić Jana Heweliusza za peryskop, Ignacego Łukasiewicza za podwaliny branży naftowej, czy bardziej współcześnie Józefa Hofmanna za wycieraczki Więcej…

Bez kategorii

Witamy w Instytucie Innowacyjności Polska!

Instytut Innowacyjności Polska wiedzę teoretyczną o innowacjach i innowacyjności realizuje w praktyce. Działa w odpowiedzi na potrzebę menadżerów, przedsiębiorców i innowatorów, aby świadomie rozwijać w swojej organizacji środowisko dla tworzenia innowacji, które zapewnią skuteczne konkurowanie. Instytut Innowacyjności nie jest źródłem konkretnych innowacji, ale za to wskazuje, aby organizacja posiadała zdolność Więcej…