Zarządzanie wiedzą w organizacji

W dobie gospodarki opartej na wiedzy nie ma wątpliwości, że kluczem do sukcesu będzie koncentracja wysiłków na zarządzaniu wiedzą zgromadzoną w przedsiębiorstwie jak i troska o pozyskiwanie wiedzy ze źródeł zewnętrznych.

 

Jak możemy pomóc?

Instytut Innowacyjności Polska:

 • diagnozuje stan zarządzania wiedzą w organizacji,
 • pomaga zidentyfikować obszary istotne dla skutecznego zaangażowania wiedzą,
 • projektuje procesy zarządzania wiedzą w organizacji.

Ważne jest nie tylko zabezpieczenie wiedzy już posiadanej i pozyskanie nowej, ale umiejętne dzielenie się w organizacji tak, aby wiedza ta służyła zwiększaniu potencjału konkurencyjnego biznesu.

Zarządzanie wiedzą w organizacji nie tylko zwiększa możliwości rozwojowe ale pomaga utrzymać w przedsiębiorstwie ludzi o unikatowych kompetencjach, żywym umyśle, perfekcyjnych w działaniu, dążących do mistrzostwa zawodowego, zapewniających wzrost efektywności głównie poprzez innowacyjność, dzięki posiadanym zdolnościom przekształcania istniejących zasobów wiedzy w wiedzę nową, implementowaną w postaci technologii, wynalazków, produktów, metod i procedur.

Jak efektywnie nią zarządzać?

W projektowaniu rozwiązań zarządzania wiedzą bierzemy pod uwagę:

 • lokalizowanie wiedzy,
 • zachowanie wiedzy,
 • wykorzystanie wiedzy,
 • dzielenie się wiedzą i jej upowszechnianie,
 • rozwijanie wiedzy,
 • pozyskiwanie wiedzy.

Zarządzanie wiedząma z natury charakter kompleksowy, rozciągając się na wszystkie sfery i aspekty funkcjonowania organizacji. Zarządzanie wiedzą musi brać pod uwagę takie uwarunkowania wewnętrzne, jak m.in.:

 • zdolność wykorzystywania potencjalnych okazji rozwoju,
 • kreację własnych mozliwości, predyspozycji do samorozwoju i samodoskonalenia członków organizacji,
 • potrzebę koncentracji uwagi przedsiębiorstwa na procesach zarządzania wiedzą, jako podstawową koncepcję zarządzania,
 • procesy dotyczące obszarów kreatywności, innowacyjności, kontaktów z klientem, stosowania najlepszych praktyk, uczenia się i rozwijania umiejetności,
 • dzielenie się wiedzą (w tym mentoring),
 • aspekty budowania kultury opartej na wiedzy.

Zarządzanie wiedzą w organizacji nie tylko zwiększa możliwości rozwojowe ale pomaga utrzymać w przedsiębiorstwie ludzi o unikatowych kompetencjach, żywym umyśle, perfekcyjnych w działaniu, dążących do mistrzostwa zawodowego, zapewniających wzrost efektywności głównie poprzez innowacyjność, dzięki posiadanym zdolnościom przekształcania istniejących zasobów wiedzy w wiedzęnowa, implementowanąw postaci technologii, wynalazków, produktów, metod i procedur.

 

 

Dlaczego zarządzanie wiedzą jest dziś tak ważne?

W dobie globalizacji, agresywnej konkurencji a co za tym idzie w sytuacji niepewności, braku pewnych prognoz i narastającej złożoności trzeba postępować wbrew obowiązującym regułom i sprawdzonym rozwiązaniom. Już nie wystarczają działania reaktywne!
Konieczne są przedsięwzięcia wyprzedzające swój czas, generujące nową wiedzę z istniejącej,  inspirujące tworzenie nowych rynków, zawierające co najmniej zalążki nowatorskich rozwiązań, trudnych lub niemożliwych do imitacji przez konkurencję.

Odpowiednie zarzadzanie wiedzą może przynieść firmie wiele korzyści. Zarzadzanie wiedzą stało sie faktem. Żeby być konkurencyjnym, przedsiębiorstwo musi gromadzić odpowiednią wiedzę. Jednak we współczesnym przedsiębiorstwie to nie wystarcza. Musi ono bowiem umieć odpowiednio tę wiedzę wykorzystywać. Wiedza stała się szczególnie ważną kategorią zasobów przedsiębiorstwa. Dziś wiedza stała się zasobem strategicznym – czyli umozliwiającym rozwój i osiąganie przez organizację szczególnej pozycji, dającej jej przewagę konkurencyjną. Istotny strategicznie charakter wiedzy wynika zarówno z jej trudniejszej imitacji i substytucji w porównaniu z zasobami materialnymi, jak i z jej większej elastyczności, tj. przydatności do tworzenia lub doskonalenia różnych elementów oferty przedsiębiorstwa.

Jeśli firma chce skutecznie konkurować na rynku, musi tworzyć stałą przewagę konkurencyjną. Aby mówić o skutecznym konkurowaniu i tworzeniu trwałej przewagi konkurencyjnej, przedsiębiorstwo musi posiadać pewne strategiczne zasoby. Zasobami organizacji jest wszystko to, co organizacja posiada lub wie, i co umożliwią jej stworzenie oraz wdrożenie strategii poprawiającej wyniki ekonomiczne.

Konkurencyjność przedsiebiorstwa (enterprises competitiveness) stanowi podstawowy cel wyznaczający strategię rozwoju firmy, a więc musi być przedmiotem troski kierownictwa każdej firmy niezależnie od obszaru jej działalności. Konkurencyjność przedsiębiorstw jest pojęciem używanym zarówno w kontekście ich współzawodnictwa w zdobywaniu określonego udziału na rynku światowym, jaki i w kontekście mikro – uzyskiwania określonych rezultatów w zestawieniu z innymi podmiotami gospodarczymi działającymi na lokalnym rynku.

Instytut Innowacyjności Polska posiada wiedzę i doświadczenie w doradzaniu i kreowaniu procesów potrzebnych do skutecznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.

 

Narzędzia pomocne w zarządzaniu procesami innowacyjności: