Projektowanie podstawy zaangażowania

Projektowanie Postawy Zaangażowania oparte jest na metodologii grywalizacji, która pozwala tworzyć narzędzia do projektowania  zachowań, identyfikacji emocji, rozwijania umiejętności i postawy stymulującej zaangażowania w innowacje. W połączeniu z innymi technologiami i trendami, grywalizacja może pozytywnie wpływać na zwiększenie efektywność zarządzania wydajnością pracowników, ich edukacją i rozwojem osobistym, budowanie postawy innowacyjności, zaangażowanie klienta. Pomaga uniknąć przytłoczenia pracowników i klientów różnorodnymi (często niezsynchronizowane ze sobą) programami lojalnościowymi, itp.

Techniki

Techniki  gamifikacyjne  stosuje się w biznesie dla celowej zmiany  zachowań ludzi poprzez  zastosowanie mechanizmów znanych z gier i nie należy ich mylić  np. z grami reklamowymi (advergaming), grami symulacyjnymi czy też konkursami sprzedażowymi.

Standardowa definicja mówi, że:

Grywalizacja – nazywana też zamiennie gamifikacją, (Grywalizacja , z ang. Gamification, lub Gamifikacja,  Gryfikacja) to  wykorzystanie mechaniki znanej np. z gier fabularnych i komputerowych, do modyfikowania  zachowań  ludzi w sytuacjach niebędących grami, w celu zwiększenia ich zaangażowania.

Grywalizacja pozwala zaangażować ludzi do zajęć, które są zgodne z oczekiwaniami Zarządu lub właściciela projektu, nawet jeśli są one uważane za nudne lub rutynowe.

Korzyści

Korzyści z zastosowania Projektowania Postawy Zaangażowania, to:

 • identyfikowanie kluczowych czynników motywujących w organizacji,
 • budowanie postawy innowacyjności,
 • rozwój umiejętności i postawy stymulującej zaangażowanie w innowacje,
 • tworzenie unikalnych narzędzi zwiększających: efektywność zarządzania wydajnością pracowników oraz ich edukacją i rozwojem osobistym, zaangażowanie klienta,
 • minimalizacja ryzyka porażki projektu związanego z wdrożeniem postawy innowacyjności,
 • istotne obniżenie kosztów wdrażania projektów innowacyjnych,
 • zwiększenie szansy odniesienia sukcesu Zarządu i organizacji implementującej nowe procesy.

 

Połączenie wiedzy o tym, jakiego rodzaju innowacyjność powinna być wdrożona w firmie z wiedzą o tym, jak zmotywować ludzi by zaangażowali się w proces implementacji strategii innowacyjnej:

 

 • minimalizuje się ryzyko porażki projektu związanego z wdrożeniem innowacyjności
 • istotnie obniża koszty takich wdrożeń
 • zwiększa szansę odniesienia sukcesu Zarządu i organizacji implementującej nowe procesy.

Teoria Octalysis

We wdrażaniu postaw zaangażowania współpracujemy z firmą Funtiago – wyłącznym przedstawicielem metodologii Octalysis w Polsce. Teoria  Octalysis, jest obecnie najbardziej uznaną metodologią grywalizacyjną i jest z sukcesem implementowana w  organizacjach takich firm, jak Google, Oracle, Amazon,  eBay, Accenture, IBM i inne (wiecej:   http://octalysisgroup.com/  ).

Teoria  Octalysis  określa 8 psychologicznych motywatorów (tzw . 8  Core  Drives), stymulujących człowieka do działania.  Narzędzia  grywalizacyjne, które tworzymy w oparciu o tą teorię mają za zadanie zwiększenie motywacji i zaangażowania ludzi – co jest istotne w wielu procesach, m.in. zwiększania efektywności i produktywności, zwiększania sprzedaży, zarządzania zmianą i procesami zarządzania innowacyjnością, budowaniem lojalności klientów, etc.

Do efektywnego zaprojektowania modelu angażowania ludzi służy badanie “Profilu motywacyjnego” organizacji.

 

 • Badanie powadzone jest w oparciu o obecnie najbardziej uznaną na rynku teorię 8 psychologicznych motywatorów – Octalysis – dotyczącą budowania motywacji i zaangażowania ludzi, co jest szczególnie istotne w procesach zarządzania zmianą i procesach zarządzania innowacyjnością.
 • Teoria  Octalysis  została z sukcesem implementowana w organizacjach takich firm,  jak Google, Oracle, Amazon,  eBay,  Accenture,  IBM i innych (więcej:  http://octalysisgroup.com/ )
 • Metodologia  Octalysis  wykorzystywana jest w obszarze zarządzania innowacyjnością w firmach, gdyż w oparciu o nią można stworzyć dopasowane do poszczególnych organizacji  systemy motywacyjno-angażujące ludzi,  w oparciu o które będą wdrażane konkretne rozwiązania innowacyjne opracowane przez dedykowane zespoły wewnętrzne firmy.

Rys.1  Octalysis – graficzne przedstawienie metodologii

 

Teoria  Octalysis  określa 8 psychologicznych motywatorów, tzw.  8  Core  Drives (patrz Rys. 1. Octalysis – graficzne przedstawienie metodologii), przy czym każdy człowiek ma unikalny dla siebie zestaw 3-4 motywatorów głównych, które stymulują go do działania.

 • Core  Drive 1.   Epic  Meaning  and  Calling – Działanie w imię wyższego celu, oraz poczucie wyjątkowości,
 • Core  Drive 2.   Accomplishment  and Development – Rozwój i pokonywanie wyzwań,
 • Core  Drive 3.   Empowerment of  Creativity  &  Feedback – Kreatywność  i potrzeba informacji  zwrotnej,
 • Core  Drive 4.   Ownership  &  Possession – Posiadanie i kolekcjonowanie,
 • Core  Drive 5.   Social  Influence  &  Relatedness – Wpływ społeczny, relacyjność,
 • Core  Drive 6.   Scarcity  &  Impatience – Niecierpliwość i niedostatek,
 • Core  Drive 7.   Unpredictability  &  Curiosity – Nieprzewidywalność i ciekawość,
 • Core  Drive 8.   Loss  &  Avoidance  – Strach przed utratą i unikanie.

 

Badanie profilu motywacyjnego pozwala na zidentyfikowanie zakresu występowania poszczególnych 8 motywatorów wśród osób biorących udział w projekcie. Wiedza ta pozwala precyzyjniej zaprojektować sposób wdrażania innowacyjności w firmie w taki sposób, by osoby biorące udział we wdrażaniu innowacyjności maksymalnie zaangażowały się w jego realizację oraz czuły satysfakcję z uczestniczenia w projekcie i bycia jego częścią.

Wyzwania biznesowe

W dobie aktualnych wyzwań, rynek stawia przed biznesem szereg wyzwań:

 • Organizacje mają za zadanie zwiększyć zaangażowanie z pracownikami i poprawy wydajności.
 • Potencjał ludzki musi być efektywniej wykorzystywany,
 • Organizacje mają za zadanie skutecznie zaangażować pracowników i klientów w innowacje.
 • Pracownicy i/lub klienci są przytłoczeni przez różnorodne, często niezsynchronizowane ze sobą programy lojalnościowe, które wykorzystują mało inspirujące zewnątrzpochodne nagrody.

 

Organizacje muszą zrozumieć potencjał grywalizacji i możliwości projektowania  zachowań  oraz rozwijania umiejętności umożliwiających innowacje i zacząć wdrażać działania w sposób minimalizujący ryzyko porażki.

Grywalizacja jako trend

Wg. firmy badawczej Gartner, grywalizacja jest aktualnie na samym szczycie popularności na tzw. krzywej cyklu życia nowych technologii, razem z takimi technologiami jak Big Data czy druk 3D. Ponieważ niektóre organizacje wprowadzają grywalizację „na skróty” – bez oparcia na sprawdzonych tzw.  frameworkach  (metodologiach) – grywalizację po szczycie podobnie jak inne technologie czeka korekta, polegająca na weryfikacji przydatności oraz upadku wielu źle przygotowanych projektów i rozwiązań. W ciągu 5-10 lat m.in. po korekcie, grywalizację czeka osiągnięcie kolejnego szczytu, tym razem stabilnego rozwoju.

 

Instytut Innowacyjności Polska służy w tym zakresie wsparciem narzędziowym i procesowym.