Aplikowanie o dotację

Opracowanie i złożenie skutecznego WNIOSKU DOTACYJNEGO to drugi etap, po analizie i opracowaniu optymalnej ścieżki, w procesie ubiegania się o dotacje unijne. Jest to krytyczna czynność wpływająca na planowany sukces przy ocenie projektu i dla jego akceptacji.

Etap ten ma także wielkie znaczenie podczas rozliczania dotacji po jej przyznaniu i rozpoczęciu realizacji projektu. Treść wniosku o dotacje determinuje parametry, które będą nieodwracalnie wiążące beneficjenta na etapie realizacji i w całym okresie trwałości przedsięwzięcia.

 • Wniosek dotacyjny ma za zadanie zaprezentować planowane działania w jak najlepszym świetle, jednak z zachowaniem standardów wyznawanych przez oceniających.
 • Prawidłowo przygotowany wniosek o dotację uwzględnia wypełnienie formularza oczekiwanymi przez ewaluatorów informacjami przedstawionymi w wygodnym dla odbiorcy formacie.
 • Sposób zaprezentowania takich danych jak np. uzasadnienie planowanych nakładów, kamienie milowe czy też doświadczenie osób, które będą realizowały projekt, ma fundamentalne znaczenie dla ostatecznej rekomendacji oceniających.

W perspektywie 2014-2020 jakość projektu, którego dotyczy składany wniosek o dotację jest jednym z fundamentalnych czynników sukcesu pozyskania dofinansowania. Sposób opisania cech projektu, a nie jak było wcześniej spełnienie wymogów formalnych, decyduje o pozytywnej decyzji. Zasadniczą zmianą w porównaniu z poprzednią perspektywą dotacyjną jest to, że postawiono na innowacje, a kryteria oceny bardzo się zaostrzyły.

Rezultatem usługi na etapie Opracowania i złożenia skutecznego WNIOSKU DOTACYJNEGO jest:

 • monitoring terminów związanych z etapem aplikowania,
 • weryfikacja harmonogramu ustalonego podczas spotkania Kick-off,
 • opracowanie zgodności zakresu projektu z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami i/lub Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami,
 • opracowanie poziomu innowacyjności,
 • zbudowanie budżetu projektu zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków oraz oczekiwaniami inwestora,
 • przygotowanie modelu finansowego zgodnie z wymogami instytucji,
 • określenie modelu zarządzania projektem z wymogami instytucji oraz oczekiwaniami inwestora,
 • przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami,
 • wskazanie innych załączników niezbędnych na dzień składania dokumentacji aplikacyjnej na dzień podpisania umowy,
 • opcjonalnie: przygotowanie ułowów warunkowych z podwykonawcami, opinii o innowacyjności, umowy konsorcjum,
 • złożenie wniosku aplikacyjnego zgodnie w wymaganą procedurą,
 • wsparcie na etapie oceny projektu (pomoc w zakresie redagowania korespondencji pomiędzy inwestorem a odpowiednią instytucją);
 • przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do uczestnictwa w panelu ekspertów w ramach ewaluacji projektu przez instytucję,
 • wsparcie na etapie przygotowywania dokumentów niezbędnych na moment podpisania umowy o finansowanie;
 • wsparcie na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

 

Konsultanci Instytutu Innowacyjności zapraszają na spotkanie, podczas którego szczegółowo omówiony będzie zakresu działań i decyzji niezbędnych do przygotowania firmy do skutecznego aplikowania o dotację.

Narzędzia pomocne w zarządzaniu procesami innowacyjności: