Corporate Innovation

Wspieramy korporacje we wdrażaniu innowacji zewnętrznych.

Instytut Innowacyjności Polska:

  • pomaga dawcy technologii (strartup) w znalezieniu partnera,
  • pomaga biorcy technologii (korporacja) w znalezieniu dostawcy potrzebnego rozwiązania innowacyjnego,
  • pomaga zidentyfikować optymalny model współpracy korporacji i startupu,
  • tłumaczy „język startupów” na potrzeby korporacji i vice versa,
  • pomaga znaleźć odpowiednią ścieżkę procedowania, godzącą interesy partnerów,
  • angażuje się w działania konieczne do formalnego, prawnego, infrastrukturalnego i operacyjnego skonstruowania warunków współpracy partnerów,
  • pomaga zidentyfikować i zaangażować we współpracę partnerów trzecich ze świata biznesu jak i nauki,
  • nadzoruje zapisy w wymaganych dokumentach pomiędzy partnerami,
  • pokazuje możliwości i pomaga pozyskać ulgi i dotacje oraz je rozliczyć, jeśli projekt wymaga takiego wsparcia.

 

Czym jest Corporate Innovation?

Znaczna część dużych przedsiębiorstw (korporacji) aktywnie myśli o innowacjach poprzez wewnętrzne badania i rozwój, zespoły innowacji korporacyjnych, wewnętrzne laboratoria innowacyjne i zewnętrzne programy akceleracyjne. Ponieważ startupy coraz lepiej radzą sobie w rozwoju innowacji niż korporacje, ważne jest, aby firmy o ugruntowanej pozycji przyjęły model innowacji korporacyjnych. Czym więc są innowacje korporacyjne?

Korporacje są tradycyjnie budowane na jednym lub kilku strategicznych (core business), niezmiernie udanych produktach, a następnie rozszerzają swoją działalność w oparciu o oddziały czy istniejące jednostki biznesowe. Działy badawczo-rozwojowe skupiają się wyłącznie (głównie) na ulepszaniu istniejących produktów poprzez identyfikację wspierających modeli biznesowych. W korporacjach procedury osłabiają ducha podważania status quo. Dość powszechne są sytuacje, że przyjęcie przez Zarząd strategii B+R na dany okres w określonym kierunku skutkuje tym, że nawet najlepsze projekty, bardzo oczekiwane przez klientów i możliwe do wdrożenia w firmie, ale nie mieszczące się w przyjętej strategii będą miały trudność w realizacji.

Jednak na rozwiązania, które do tej pory były dla korporacji sukcesem, teraz w związku z pojawianiem się dużej ilości startupów często proponujących innowacje przełomowe stają przed wyzwaniem rynkowym i wymagają innego spojrzenia na dalszy rozwój oferty. Podczas gdy korporacje wykazały się słabością w identyfikowaniu innowacji przełomowych, startupy rozwijają się w tym obszarze bardzo dynamicznie. W obecnym otoczeniu korporacje muszą przemyśleć i na nowo zdefiniować sposób funkcjonowania organizacji a czasem nawet swoje modele biznesowe, biorąc pod uwagę, jak mogą wygenerować wewnętrzny sukces sięgając po zewnętrznie generowane innowacje.

 

 

Jak działa innowacja korporacyjna?

Innowacje korporacyjne można zdefiniować jako proces wdrażania nowych możliwości innowacyjnych w istniejące modele organizacyjne i biznesowe. Założone firmy, które angażują się w innowacje korporacyjne, zazwyczaj mają dedykowany zespół do działań innowacyjnych.

W badaniu 26 partnerów korporacyjnych przeprowadzonym przez Plug and Play Tech Center większość ma zespół innowacyjny złożony z ponad 20 osób. Ich głównym celem jest wdrożenie tzw. proof of concept (POC) i pilotów w całej firmie. Można tego dokonać na wiele sposobów, głównie poprzez badania i rozwój w firmie oraz współpracę z akceleratorami korporacyjnymi, aby wykorzystać swoją sieć kontaktów ze startupami. Zwinne korporacje wydzielają dział innowacji w sensie fizycznym i proceduralnym, aby (skądinąd potrzebny) ład korporacyjny nie dławił innowacji w zarodku.

Zakładając, że jednym z głównych celów innowacji korporacyjnych może być strategiczne wdrażanie nowej technologii, jednym z jasnych procesów jest pozyskiwanie dostawcy nowej, interesującej korporacje technologii. Najczęstsze sposoby pozyskiwania takich rozwiązań to wykorzystanie zewnętrznych akceleratorów, wewnętrzne korporacyjne programy innowacyjne oraz korporacyjne venture capitals (CVC).

Zespół innowacyjny w korporacji musi dokładnie ocenić startup, analizując zwięzły zestaw kryteriów. Niemniej fundamentalnym pytaniem, na które musi odpowiedzieć, to:

– jak pomysł startupu wpisuje się w strategię korporacji?

Jeśli odpowiedzi na powyższe pytania wykażą dobre dopasowanie do celu przyjętego przez korporację, zespół ds. innowacji uruchomi POC lub pilota. Dzięki temu startupy mogą przetestować swój produkt w bezpiecznym środowisku przed pełną integracją z modelem biznesowym korporacji. Zespół odpowiedzialny za innowacje jest odpowiedzialny za ocenę startupów w tym okresie testowania i ustalenie, czy są odpowiednio przygotowane, aby iść dalej.

 

Dlaczego innowacje w biznesie są ważne?

Korporacje od dawna udowodniły, że odnoszą ogromny sukces w rozwijaniu istniejących modeli biznesowych. Często jednak nie potrafią zidentyfikować nowych przełomowych możliwości wzrostu i ekspansji. Z drugiej strony, startupy doskonale sobie wyobrażają, jak przemysł może działać i rozwijać się w oparciu o proponowane przez nie rozwiązania. Innowacja ma kluczowe znaczenie dla sukcesu korporacji, dając przewagę konkurencyjną w zakresie szybszej penetracji rynków. Tworząc obopólnie korzystne relacje ze startupami i przedsiębiorcami, korporacje mogą zapewnić długotrwały i stabilny rozwój biznesu na przyszłość.

Korporacje wykazują często brak elastyczności i dynamiki, którą ograniczają hierarchia, procedury, sztywne plany biznesowe, sztywne procesy wewnątrzfirmowe. Ilość materiałów do przygotowania, szczebli akceptacji do przejścia, analizy prawne wymagane wewnętrznymi procedurami często znacząco spowalnia działania a niejednokrotnie doprowadzają do zatrzymania procesu „zanim się zacznie”. Szczególnie odczuwalne jest to w spółkach skarbu państwa. Poruszanie się w „złożonych” realiach korporacyjnych, a jednocześnie zrozumienie dynamiki i „prostoty” w modelu działania startupów wymagają umiejętności.

Instytut Innowacyjności Polska ma doświadczenie w moderowaniu działań innowacyjnych w obszarze innowacji korporacyjnych. Umiejętnie łączy statyczną rzeczywistość korporacyjną z dynamicznym modelem działania startupów. Wspieramy innowacje korporacyjne poprzez katalizowanie procesów i rozwiązań, które łączą dwa różne światy biznesowe korporacji i startupów dla wspólnego celu.

 

Narzędzia pomocne w zarządzaniu procesami innowacyjności: