Przeglądając portal bankier.pl przeczytałem: „Według dr Joanny Perkowicz, naczelnego lekarza Lux-Medu, menedżerowie – ze względu na wyższy status społeczny i otwartość na świat – o sprawach służących zdrowiu wiedzą więcej niż przeciętny Polak. Przestali palić, starają się odżywiać racjonalnie, uprawiają sporty. W rezultacie, w tej grupie zawodowej zachorowania na choroby układu krążenia zmalały w ostatnich kilku latach”. I dalej „Paradoksalnie, ta aktywność obraca się przeciwko nim. Wstając zza biurek po wielogodzinnym siedzeniu, przenoszą się gwałtownie w świat tenisa, siatkówki, squasha, siłowni. Mają na to ściśle odmierzony czas i muszą go efektywnie wykorzystać. Niewytrenowany organizm reaguje prawidłowo, dlatego nie wytrzymują mięśnie, stawy, kości długie i kręgi. Nic dziwnego więc, że urazy wynikające z uprawiania sportu są – oprócz infekcji – drugą najczęstszą przyczyną zgłaszania się menedżerów po porady lekarskie”.

Co innowacje mają wspólnego ze zdrowiem?

Innowacje są teraz tematem modnym i stają się, podobnie jak kiedyś moda na fitness – trendy. Ci, którzy zaczęli dbać o kondycję fizyczną wiedzą, że nie wystarczy o tym mówić i chodzić na siłownię przez tydzień a nawet miesiąc. Formę buduje się systematycznie ćwicząc, zaczynając od lekkiego rozruchu, dobierając rodzaj aktywności, stopniowo zwiększając natężenie wysiłku. No i do tego odpowiednia dieta – rozumiana nie jako okresowa „dieta MŻ” (czy „ŻP”), ale sposób odżywiania, ze zbilansowanymi proporcjami między składnikami diety. A największą sztuką jest utrzymanie reżimu przez długi czas. Czyli bycie fit to sposób życia!

Podobnie jest z innowacjami. Bo innowacyjność to postawa! Nie wystarczy jeden pomysł, który zadziała na chwilę. Rzeczywistość zmienia się zbyt szybko, konkurencja nie śpi, klienci stają się coraz bardziej wymagający. Ważne jest podejście systemowe i systematyczne, zasiewanie, testowanie i sposób realizacji.

Używając porównania postawy innowacyjności do zdrowego trybu życia chcę uświadomić menedżerom, że nie wystarczy jeden innowacyjny zryw. Takie podejście często kończy się „kontuzją”. Bo tak, jak zadbanie o serce, poziom cholesterolu, ciśnienie itd., przedłuża nam życie, tak zadbanie o proces innowacyjności w zarządzanym przedsiębiorstwie przedłuża szanse na sukces w biznesie.

Jak zatem budować postawę innowacyjności, która długoterminowo poprawi kondycję biznesu i pomoże firmie i zarządzającemu nią menedżerowi przedłużyć zdrowe działanie?

1. Strategia innowacyjności – jak plan ćwiczeń

Rozpoczynając pracę nad byciem fit planujesz drogi dojścia do formy i sposoby osiągnięcia celów. Planując rozwój poprzez innowacje musisz zatem wypracować Strategię innowacyjności, która jest dokumentem będącym drogowskazem postępowania w zakresie innowacji dla wszystkich członków organizacji. Może stanowić także pomoc dla podmiotów z otoczenia przedsiębiorstwa i wpływać na motywację do współpracy dla klientów, dostawców czy pomysłodawców. Prawidłowo wypracowana strategia innowacyjności jest spójna z pozostałymi strategiami całej organizacji, w tym (w przypadku grupy przedsiębiorstw) dla większych firm, podmiotów zależnych wchodzących w skład grupy.

Strategia innowacyjności

http://instytutinnowacyjnosci.pl/index.php/oferta/strategia-innowacyjnosci/ 

2.  Kultura organizacyjna – jak dobór trenera

Ważne z kim planujesz rozwój. Bez trenera o odpowiednich kompetencjach i zaangażowaniu, z którym uwspólnisz cele i ustalisz możliwości twój program ćwiczeń przyniesie gorsze rezultaty. Tak i przy budowaniu postawy innowacyjności zbadanie kultury organizacyjnej powinno być punktem wyjścia planowanych zmian w zakresie reorganizacji procesów.  Kultura organizacyjna jest nierozerwalnie powiązana z zasobami ludzkimi danej organizacji.  Kształtuje tożsamość i wizerunek przedsiębiorstwa. Ujawnia także specyficzny dla danej organizacji etos pracy, źródła motywacji w dążeniu do wspólnego celu, poziom wzajemnego zaufania.

Badanie Kultury Organizacyjnej

http://instytutinnowacyjnosci.pl/index.php/oferta/badanie-kultury-organizacyjnej/ 

3.  Wdrażanie strategii innowacyjności – jak plan działania

Skoro podjąłeś decyzję o inwestycji w swoją kondycję, planujesz szereg działań (ćwiczenia, dieta, monitoring postępów, itp.) i koordynujesz to ze swoim grafikiem, nawykami, możliwościami. Podobnie jest z rozwojem poprzez innowacje – potrzebujesz planu ich wdrożenia. Przedsiębiorstwo powinno zaplanować ważne z punktu widzenia swojej strategii i przedmiotu działania źródła impulsów innowacji. Do źródeł tych mogą należeć wyniki stałych analiz potrzeb zgłaszanych przez odbiorców produktów i usług, analiz otoczenia rynkowego, na którym operuje przedsiębiorstwo oraz możliwości technologicznych (aktualnych i potencjalnych), którymi dysponuje samo przedsiębiorstwo, i inne.

Wdrażanie strategii innowacyjności

http://instytutinnowacyjnosci.pl/index.php/oferta/wdrozenie-strategii-innowacyjnosci/ 

Biznesowa „długość życia” Prezesa (czy menedżera) odpowiedzialnego za stan biznesu zależy dziś w dużej mierze od podejścia do innowacyjności. Zarządzanie procesami innowacyjności jest w obecnej, bardzo wymagającej i konkurencyjnej rzeczywistości podstawą kondycji firmy. Stać się innowacyjnym, szczególnie dla zastałego, przyzwyczajonego do status quo biznesu jest dużym wyzwaniem. Nie jeden pomysł a dobór innowacji, spójny z charakterem biznesu, dostoswany do jego możliwości, bazujący na fundamentach, na których można budować konkurencyjną pozycję pozwala biznesowi być fit przez długi czas i chroni przed „zawałem”.

Bez rozpoczęcia działań zmierzających do budowania postawy innowacyjności, bez planu, systematyczności i wytrwałej pracy nad efektami w czasie nie będzie rezultatów. Każdy współczesny menedżer dbający o perspektywę zarządzanego biznesu i o swoją karierę musi zdawać sobie z tego sprawę. Nie wystarczy krótki zryw, bo po nim następuje efekt jojo.

Piotr Fic

http://bit.ly/PiotrFic

Udało się nam Ciebie zainspirować, zadzwoń lub napisz do nas!

W Instytucie Innowacyjności Polska posiadamy narzędzia, które pomogątwojej organizacji w zarządzaniu innowacyjnością. Zapraszamy do kontaktu, jeśli chcesz, aby twoje kompetencje i umiejętności tworzenia innowacji zostały jeszcze lepiej rozwinięte:

Instytut Innowacyjności Polska
piotr.fic@ininpolska.pl
tel. kom. + 48 698 660 055

lub

tomasz.hoffmann@ininpolska.pl
tel. kom. + 48 667 637 068