Jak wskazują obserwacje Instytutu Innowacyjności Polska polscy przedsiębiorcy często nie mają świadomości, że realizują działania na rzecz rozwoju innowacji.

A właściwie ustrukturyzowane podejście daje szanse na zarządzanie tym procesem i pozwala budować przyszły sukces oparty na innowacjach.

Od innowacyjności nie ma odwrotu! 4 działania, o których musisz wiedzieć!

Innowacyjność w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej nie jest modą ani korporacyjnym frazesem. Innowacyjność jest dziś koniecznością biznesową i pozwoli przedsiębiorstwom przetrwać i wygrywać na konkurencyjnym rynku. Proces zarządzania innowacyjnością jest złożony i składa się z wielu elementów. Obszarami, którymi należy zarządzać w skoordynowany sposób, aby można mówić o tym, że organizacja jest nastawiona na innowacyjność są:

 • strategia firmy i strategia innowacji,
 • zarządzanie innowacją,
 • kultura organizacyjna,
 • zarządzanie koncepcją,
 • źródła innowacji,
 • badania,
 • działania rozwojowe,
 • komercjalizacja,
 • zarządzanie portfolio,
 • zarządzanie finansowaniem innowacji,
 • zarzadzanie własnością intelektualną.

Każdy świadomy menedżer musi zdawać sobie sprawę, w jakim stopniu jego organizacja jest w stanie połączyć wszystkie powyższe obszary w spójnie zarządzany proces.

Biznes, który w porę nie dostrzeże konieczności wprowadzenia innowacji nie ma szans na przetrwanie w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu biznesowym. I nie dotyczy to tylko takich gigantów jak Apple czy Samsung, prześcigających się w innowacyjnych rozwiązaniach, co chwila wprowadzanych na rynek.

Innowacja nieraz kojarzy się z nowym (często technicznie złożonym) nowy produktem lub technologią. Wielu zapomina, że można być innowacyjnym generując:

Innowacje produktowe – dotyczące wyrobów – produktów – są to wszelkiego rodzaju zmiany polegające na udoskonaleniu wyrobu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo – jednak innowacją nie można nazwać zwykłego ulepszenia.

Innowacje procesowe (technologiczne) – to zmiany w stosowanych przez organizację metodach wytwarzania, a także w sposobach docierania z produktem do odbiorców.

Innowacje organizacyjne – jest wprowadzaniem nowej metody organizacji w biznesowych praktykach firmy, organizacji miejsca pracy lub też w relacjach zewnętrznych.

Innowacje marketingowe – jest wprowadzaniem nowej metody marketingu włączając w to znaczące zmiany w projektowaniu produktu i opakowania, promocją produktu i strategią cenową tak długo, dopóki jest to pierwsze zastosowanie dla przedsiębiorstwa.

Niezależnie jednak, w którym obszarze chcemy generować innowacje, zawsze musimy panować nad procesem zarządzania innowacyjnością, a organizacja musi prezentować kulturę i postawę innowacyjności.

Za chwilę dostępne będą 4. rozwiązania systemowe wspierające działania proinnowacyjne, z których firma może a nawet powinna skorzystać:

1. Dotacje na innowacje zostaną

Zapowiadane znaczące zmniejszenie dostępności dotacji dla przedsiębiorstw po 2020 roku nie dotknie budżetów dotyczących grantów na badania i rozwój. Wprawdzie na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze wiążących decyzji, jednak decyzje kierunkowe wskazują, że intensywność pomocy w tym zakresie nie ulegnie zmianie. Firmy stawiające na innowacyjność nadal będą mogły czerpać z tego źródła na wzmacnianie swojej przewagi konkurencyjnej.

2. Korzystniejsze zasady rozliczania nakładów na badania i rozwój

To rozwiązanie działa już od początku 2018 roku. Aktualnie obowiązują korzystniejsze zasady rozliczania nakładów na badania i rozwój. Zarządzając odpowiedni działalnością innowacyjną w swojej firmie można uzyskać znaczące profity. Przy realizacji działań rozwojowych w ramach centrum badawczo-rozwojowego, nakłady na działania proinnowacyjne mogą być zaliczane do kosztów w wymiarze 150% faktycznie poniesionych wydatków!

3.  Stawka CIT na poziomie tylko 5%

Do końca 2018 roku ma zacząć obowiązywać oddzielna stawka CIT na poziomie tylko 5% dla dochodów osiąganych ze sprzedaży produktów i usług innowacyjnych. Rząd zapowiedział zmianę przepisów podatkowych, tak aby prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej samodzielnie, we współpracy z innymi podmiotami czy wręcz poprzez podzlecanie dawało jeszcze większe efekty odważnym przedsiębiorstwom.

4. Zachęty do działań innowacyjnych

Co najmniej do końca 2030 roku najwięcej zachęt dla przedsiębiorstw ze strony administracji będzie koncentrować się wokół innowacyjności. Trend zaczął się w 2010 roku przyjęciem przez Komisję Europejską strategii Europa 2020, którą wdrażają państwa unijne. Polski rząd właśnie przygotowuje dla przedsiębiorstw wdrożenie mechanizmu InnovationBox, znanego w krajach, w których firmy generują ponadprzeciętnie dużo innowacji!

Te wszystkie czynniki zachęcają do podejmowania działań prorozwojowych. Innowacyjne produkty czy usługi to tylko jedna z form nowości. Innowacje procesowe i marketingowe są łatwiejsze do wdrożenia i często wiążą się z mniejszym ryzykiem dla firmy. Rozłożenie ambitnego planu na kilka taktycznych kroków może nie tylko zmniejszyć ryzyko, ale i zaowocować skorzystaniem z intensywniejszego wsparcia zewnętrznego. Przeanalizowanie i właściwe zaklasyfikowanie działań i tak podejmowanych w firmie często sprawia, że kierownictwo łatwiej dostrzeże drzemiący wewnątrz organizacji potencjał do innowacji.

Dyskusja z osobami doświadczonymi w zakresie innowacji, rozumiejącymi czynniki rozwoju biznesu, znającymi sposoby finansowania rozwoju, posiadającymi praktykę wynikającą z licznych projektów może zainspirować do innego spojrzenia na działania, które i tak w firmie są planowane. Taka dyskusja może zaowocować utwierdzeniem się, że podejmowane w firmie decyzje są najlepsze dla aktualnego otoczenia rynkowego. Może jednak też pokazać nowe, niedostrzeżone dotąd ścieżki działania.

Udało się nam Ciebie zainspirować, zadzwoń lub napisz do nas!

W Instytucie Innowacyjności Polska posiadamy narzędzia, które pomogątwojej organizacji w zarządzaniu innowacyjnością. Zapraszamy do kontaktu, jeśli chcesz, aby twoje kompetencje i umiejętności tworzenia innowacji zostały jeszcze lepiej rozwinięte:

Instytut Innowacyjności Polska
piotr.fic@ininpolska.pl
tel. kom. + 48 698 660 055

lub

tomasz.hoffmann@ininpolska.pl
tel. kom. + 48 667 637 068