Nasz zespół

Od wielu lat jesteśmy związani z obszarem innowacji, zarządzania innowacyjnością, strategii, rozwijania kultury organizacyjnej, zarządzania restrukturyzacją i rewitalizacją biznesów.

Łączymy doświadczenie z nowoczesnym podejściem do prowadzonych projektów, zawsze używając aktualnych rozwiązań i narzędzi.

Wiedza i doświadczenie pozwalają naszym konsultantom na dokładne zrozumienie potrzeb wszystkich Klientów oraz specyfiki ich pracy i potrzeb.

 

W zespole najważniejsza jest dla nas współpraca i wymiana informacji, co pomaga nam w realizacji projektów na najwyższym poziomie.

Zespół Instytutu Innowacyjności Polska tworzą doświadczeni menedżerowie i praktycy. W obszarach wymagających wsparcia posiłkujemy się ekspertami zewnętrznymi, którzy uzupełniają zespoły projektowe w zależności od ich zakresu i celów do osiągniecia.

Nasze elastyczne podejście do tworzenia składu osobowego projektów pozwala na zatrudnianie najwyższej klasy specjalistów, co zapewnia Klientom realizację zadań na najwyższym poziomie.

Wspólnym mianownikiem naszych sukcesów zawsze była ciekawość i odwaga do sięgania dalej i wyżej. Teraz jako zespół konsultantów mamy wspólnie już kilkaset lat doświadczenia w różnych branżach i na różnych polach. Dziś wiemy, co nam jako menedżerom pomagało, a czego nam brakowało. Wiemy gdzie i jak szukać. Rozumiemy przyczyny i mamy wiedzę (i wykształconą intuicję), jak znajdować odpowiedzi na kluczowe pytania. Naszą pasję i wiedzę oddajemy do dyspozycji naszych klientów!

Rozwijają Instytut Innowacyjności Polska

Tomasz Hoffmann

Menedżer z 30 letnim doświadczeniem na lokalnych i regionalnych stanowiskach zarządczych w firmach międzynarodowych i krajowych w branżach B2B, B2C, międzynarodowych NGO, szkoleniowej, consultingowej, dotacji publicznych.

Wcześniej Partner Zarządzający w PNO CEE BV, PNO Consultants Sp. z o.o., CEO w Gren Communication, CFO w Polski Lek S.A., Szef Jednostki Biznesowej, Health Care w Bristol-Myers Squibb, Szef Jednostki Biznesowej w Roche Polska oraz Dyrektor ds. Kluczowych Klientow w ICI/Zeneca Polska. Od 2016 Członek Rady Nadzorczej Polish Israeli Chamber of Commerce.

Współtwórca Instytutu Innowacyjności, podmiotu działającego na rzecz propagowania innowacji i innowacyjności w przedsiębiorstwach w Polsce.

Ekspert w doradztwie w zakresie rozwoju biznesu, w szczególności w obszarze innowacji, badan i rozwoju oraz działalności o zasięgu międzynarodowej.

Specjalista w obszarze pozyskiwania finansowania na działalność innowacyjną, głównie poprzez dotacje unijne.

Coach i mentor biznesu, prelegent i trener w obszarach, w których się specjalizuje.

Szef 8. projektów ESF, w których uczestniczyło ponad 10.000 uczestników.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, posiada tytuł Executive MBA – Business Center Club/RSM Erasmus University/Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów (2014).

Doktor Nauk Politycznych ze specjalizacją w innowacjach i innowacyjności  (Wydział Politologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku).

Autor wielu publikacji w pismach naukowych i ogólnopolskich pismach biznesowych. Trener i prelegent (ponad 120 prezentacji i wykładów na różnych konferencjach i seminariach z zakresu dotacji unijnych.

Żonaty, dumny ojciec swojego syna.

tel.: +48 667637068

e-mail: tomasz.hoffmann@ininpolska.pl

Piotr Fic

Menedżer z blisko 30 letnim doświadczeniem na lokalnych i regionalnych stanowiskach zarządczych w firmach międzynarodowych i krajowych w branżach B2B, B2C, consultingowej, w kraju i za granicą.

Obecnie CEO Metrum Cryoflex, wcześniej Acting CEO i Wice Prezes Biomet Lublin, Prezes Zarządu EFA Polska. W latach 2015 – 2017 związany z Telewizja Republika S.A. pełniąc tam m.in. stanowisko Prezesa Zarządu. W latach 2012 – 2015 pełnił funkcje Dyrektora Zarzadzającego w Alpha Bio Tec i Dyrektora Zarządzającego w PNO Consultants Sp. z o.o. oraz dyrektora ds. nowych inwestycji w PNO CEE. W latach 2005 – 2012 Prezes Zarządu i Dyrektor Regionalny, członek zespołu zarządzajacego Grupy Martela. W latach 2000 – 2004 Regionalny Dyrektor marketingu Gerber EE/MEA i Prezes Zarządu Gerber Polska oraz Vice President CEE a w okresie 1994 – 2000 menadżer, Regionalny Dyrektor Marketingu i Szef Jednostki Biznesowej w Mead Johnson Nutritionals.

Współtwórca Instytutu Innowacyjności, powstającego obecnie podmiotu działającego na rzecz propagowania innowacji i innowacyjności w przedsiębiorstwach w Polsce. Od stycznia 2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej Inżynierii Polskiej S.A. Prezes Zarządu Fundacji Adama – fundacji działającej na rzecz dzieci autystycznych.

Specjalizuje się w tworzeniu strategii i procesów rozwoju poprzez innowację oraz zarządzanie operacyjne oraz w restrukturyzacji i rewitalizacji biznesu. Posiada doświadczenie w tworzeniu, wdrażaniu i realizacji strategii na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej oraz Środkowego Wschodu i Afryki. Posiada doświadczenie we wdrażaniu rozwiązan gamifikacyjnych od strony biznesu.

Coach dla wyższej kadry menedżerskiej i mentor biznesu, prelegent i trener w obszarach, w których się specjalizuje.

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1992), posiada tytuł Executive MBA – Business Center Club/RSM Erasmus University/Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów (2014), ukończył kurs podyplomowy z zarządzania w Helsinki School of Economics (2011).

Żonaty, dwóch synów.
tel.: +48 698660055 

e-mail: piotr.fic@ininpolska.pl