Spotkanie panelowe – na temat potencjału Rail Baltica dla rozwoju transportu kolejowego i biznesu w Polsce – zorganizowane przez Instytut Innowacyjności Polska z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej i kierownictwa Rail Baltica, samorządowców i przedsiębiorców odbyło się w środę, 28 lutego w Białymstoku.
Spotkanie moderował Piotr Fic z Instytutu Innowacyjności Polska – koordynatora projektu badania “Analiza przypadku biznesowego projektu Rail Baltic i utworzenie sieci przedsiębiorstw Rail Baltic w Estonii, na Łotwie, Litwie, w Polsce i Finlandii” w Polsce. Wcześniej podobne dyskusje odbyły się w Ełku i Suwałkach.
Przedsiębiorcy mówili głównie o tym, by powstały miejsca, gdzie będą przeładowywane towary z transportu drogowego na kolejowy. Dotyczyło to m.in. terminali intermodalnych i wykorzystania bocznic kolejowych”. Inwestycje te mieliby realizować, także dzięki dotacjom, prywatni przedsiębiorcy.
Rail Baltica to międzynarodowa trasa kolejowa z Berlina, przez Warszawę, do Helsinek. W Polsce jej modernizacja obejmuje 341 km, od Warszawy przez Sadowne-Czyżew-Białystok-Ełk do Trakiszek na granicy z Litwą.
Jakub Siwiński z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Mobilności i Transportu DG MOVE mówił, że projekt modernizacji międzynarodowej linii kolejowej E75 Rail Baltica jest obecnie jedną z sześciu najważniejszych inwestycji transportowych w UE, ważnym, brakującym odcinkiem w komunikacji krajów nadbałtyckich z Europą Zachodnią w sieci TEN-T, ważnym połączeniem z punktu widzenia transportu w Europie.
Obecny na spotkaniu Marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński mówił, że samorząd województwa jest “mocno” zainteresowany wszystkimi inwestycjami w drogi i koleje.
Czytaj więcej:
Instytut Innowacyjności Polska