Instytut Innowacyjności Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 101  lok. 11, 02-011 Warszawa, Polska

+48 698 660 055

instytut@ininpolska.pl

NIP 7010695987