W dniu 23.02.2018 Instytut Innowacyjności Polska gościł w Wilnie na posiedzeniu Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa.

Tomasz Hoffmann z Instytutu Innowacyjności Polska wygłosił prelekcję o możliwościach wsparcia w starcie realizacji działań inwestorów z Litwy na terenie Polski. Podczas swojego wystąpienia podkreślił ogromną rolę obecnego premiera Polski, Mateusza Morawieckiego: „Pieniędzy jest dużo, ale musimy mieć świadomość, że są one nakierowane na określone kierunki. Ważnym dokumentem dla nas wszystkich jest plan Morawieckiego, który wytyczył w bardzo precyzyjny, nie urzędniczy, ale biznesowy, sposób, na czym polska gospodarka będzie się koncentrować. Małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym również przedsiębiorstwa Polaków żyjących poza granicami, są tam kilkakrotnie wspomniane. To jest wielka szansa, do której wykorzystania zachęcamy”.

O kapitale Polonii i o Polsce jako miejscu do inwestycji rodaków i osób pochodzenia polskiego żyjących za granicą dyskutowano w wileńskiej Szkole Podstawowej na Lipówce, 23 lutego, na konferencji zorganizowanej przez Radę Gospodarczą Strefy Wolnego Słowa. Podczas spotkania została podpisana deklaracja o utworzeniu wileńskiego oddziału Rady jako pierwszego zagranicznego oddziału Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa (RG SWS). Podpisali ją m.in. Prezes Zarządu RG SWS Piotr Hofman i wydawca polskiego dziennika na Litwie „Kuriera Wileńskiego”, przewodniczący Klubu „Gazety Polskiej” w Wilnie, Zygmunt Klonowski.

Czytaj więcej http://kurierwilenski.lt/2018/02/26/dotacje-z-polski-z-pomoca-polskim-przedsiebiorcom-z-litwy/

Instytut Innowacyjności Polska

www.instytutinnowacyjności.pl

www.5in.onuniverse.com