#patentna

Kleszcze innowacyjności – Kultura Organizacyjna (2/3)

KLESZCZE INNOWACYJNOSCI – KULTURA ORGANIZACYJNA (2/3) Kultura organizacyjna – krótkoterminowo uwzględnianie  formalnych i nieformalnych aspektów kultury organizacyjnej dla efektywnego rozwoju innowacji; średnio i długoterminowo kształtowanie kultury organizacyjnej dla optymalnego rozwoju innowacji. WPROWADZENIE Świadome zarządzanie innowacją w Czytaj więcej…

Biblioteka Innowacyjności

Kleszcze innowacyjności – Strategia Innowacyjności (1/3)

KLESZCZE INNOWACYJNOŚCI – STRATEGIA INNOWACYJNOŚCI (1/3) Strategia innowacyjności buduje jednomyślność, wewnątrz organizacji i wśród jej interesariuszy zewnętrznych, co do kierunków i sposobów realizacji innowacji; jest integralną częścią ogólnej strategii biznesu WPROWADZENIE Świadome zarządzanie innowacją w organizacji Czytaj więcej…