Innowacyjność to postawa

Bądź na bieżąco i śledź najnowsze informacje

Aktualności

Kleszcze innowacyjności – Zarządzanie Innowacją (3/3)

Świadome zarządzanie innowacją w organizacji jest istotnym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw operujących w gospodarce opartej na wiedzy. Zarządzanie innowacjami w firmie jest procesem kompleksowym i wymagającym wyodrębnienia organizacyjnego dla osiągnięcia jego efektywności.

czytaj dalej

Zarządzanie koncepcją innowacji

Innowacja obejmuje “twarde” kwestie biznesowe, takie jak strategia rozwoju, inwestycji technologicznych, zarządzanie portfelem projektów oraz tworzenie nowych przedsiębiorstw. Innowacja także odnosi się do “miękkich” wyzwań, takich jak promowanie kreatywności i dyscypliny, stymulowanie przedsiębiorczości, akceptacji ryzyka, stymulowanie pracy zespołowej, promowanie uczenia się i otwartości na zmiany, ułatwianie nawiązywania kontaktów i efektywnej komunikacji.

czytaj dalej

Strategia Innowacyjności

Strategia, aby była skuteczna musi uwzględniać potencjał własny przedsiębiorstwa, ale także uwzględniać potencjał konkurencji. O skuteczności strategii decyduje także dobrze zaprojektowany system mierników efektywności jej realizacji przeglądanych w możliwie krótkich odstępach czasu…

czytaj dalej

Rozwój innowacji wymaga kombinacji różnych umiejętności

W zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych twórcy innowacji, którzy mają głęboką wiedzę, są przydatni do zapewnienia szczegółowej i dokładnej analizy problemu oraz rozwiązania trudnych problemów technicznych. Ich wiedza i doświadczenie pozwala lepiej planować kierunki badań i eliminować te, które są skazane na duże trudności lub niepowodzenie w aktualnym stanie wiedzy.

czytaj dalej

Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa

W opracowaniach naukowych kultura organizacyjna jest określana jako zbiór norm społecznych i systemów wartości. Jest to klimat organizacyjny, ale też zestaw wymogów kształtujących zachowania członków organizacji. Kultura organizacyjna powinna dotyczyć poglądów,...

czytaj dalej

Zarządzanie innowacją w organizacji

Innowacja bardziej niż kiedykolwiek dotąd, uważana jest za konieczność dla skutecznego konkurowania na rynku. Innowacja zdaje się być kluczowym czynnikiem wzrostu biznesu poprzez zwiększenie przychodów, obniżenie kosztów i zmniejszenie czasu wejścia na rynek nowych pomysłów. Zarządzanie innowacjami jest krytyczne dla ich skuteczności i efektywności.

czytaj dalej

Źródła innowacji

Dla przedsiębiorstw, które dążą do zwiększenia innowacyjności niezwykle istotne jest rozpoznanie i zapewnienie dostępu do różnorodnych źródeł inspiracji, które będą mogły zostać przekute na rozwój i wdrożenie innowacji.

czytaj dalej

Dlaczego tak trudno być innowacyjną firmą?

Potrzeba innowacji dla efektywnego konkurowania wydaje się być niepodważalna. Współczesne czasy charakteryzują się degresją znaczenia dotychczasowych czynników przewagi konkurencyjnej. Dostęp do środków produkcji, kapitału czy taniej siły roboczej to za mało. Dlatego trudno jest spotkać menedżera, który zaprzeczałby innowacjom jako czynnikowi rozwoju firmy. Niektórzy mówią o innowacjach z entuzjazmem, liczniejsza grupa patrzy na nie neutralnie, ale głosy podważające innowacje są bardzo nieliczne.

czytaj dalej

4 działania, dzięki którym wygrasz w wyścigu o prymat na rynku!

Innowacyjność w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej nie jest modą ani korporacyjnym frazesem. Innowacyjność jest dziś koniecznością biznesową i pozwoli przedsiębiorstwom przetrwać i wygrywać na konkurencyjnym rynku. Proces zarządzania innowacyjnością jest złożony i składa się z wielu elementów….

czytaj dalej

Innowacje a model biznesowy

Media każdego dnia bombardują nas dziesiątkami przykładów fajnych technologicznie innowacji. To może bardzo inspirować do poszukiwania innowacji produktowych i technologicznych. Coraz więcej firm podejmuje działania w kierunku świadomego generowania innowacji i zarządzania innowacyjnością. Jednak okazuje się, że przełomowe innowacje często wymagają nowych modeli biznesowych.

czytaj dalej

Prezesie! Przedłuż sobie życie!

Używając porównania postawy innowacyjności do zdrowego trybu życia chcę uświadomić menedżerom, że nie wystarczy jeden innowacyjny zryw. Takie podejście często kończy się „kontuzją”. Bo tak, jak zadbanie o serce, poziom cholesterolu, ciśnienie itd., przedłuża nam życie, tak zadbanie o proces innowacyjności w zarządzanym przedsiębiorstwie przedłuża szanse na sukces w biznesie.

czytaj dalej

uROIenia menedżera

Największym wyzwaniem jest radzenie sobie z ryzykiem i niepewnością, zwłaszcza w przypadku: inwestycji w badaniach na wczesnych etapach, rozwoju platformy z wieloma zastosowaniami, badań w zakresie metod i podejść, które mogłyby być stosowane w różnych produktach, procesach czy usługach.

czytaj dalej

Nowy imperatyw dla Rad Nadzorczych, a innowacje.

Oczywistym jest, że w codziennym funkcjonowaniu organizacji rola Rady Nadzorczej jest ograniczona, ale na poziomie strategicznym, na poziomie oceny kroków milowych i wyznaczania kierunku działania Zarządu i całej firmy, rola Rady Nadzorczej jest fundamentalna i często decyduje o tym, jak wygląda strategia firmy i czy ta strategia i działania operacyjne idą we właściwym kierunku i z właściwą dynamiką, czy nie.

czytaj dalej

Zarządzanie innowacją – czyli jak efektywnie mierzyć innowacyjność firm?

Skąd opinia, że w Polsce innowacyjności jest wciąż mało? Jedną z odpowiedzi może być analiza, której wyniki prezentowane są w tekście. Wynika z niej, że w Polsce mamy problem systemowy wynikający m.in. z położenia nacisku nie na te, co trzeba wskaźniki opomiarowania innowacyjności w przedsiębiorstwach.

czytaj dalej

Zarządzanie innowacjami w firmie w praktyce

Innowacje kojarzone są głównie z nowym produktem czy technologią, przede wszystkim wytwarzania. Jest to konsekwencja z czasów rewolucji przemysłowej, gdy dzięki elektryczności czy takim zdobyczom jak maszyna parowa powstawało przede wszystkim wiele innowacji w przemyśle, który gwałtownie rozwijał się wykorzystując nowe technologie i produkował na wielką skalę coraz to nowe dobra konsumpcyjne.

czytaj dalej

Cyfrowe platformy ekosystemów innowacji

W czasach cyfryzacji ekonomia podlega nowym zasadom. Przewaga konkurencyjna nie jest już sumą wszystkich sprawności, ale sumą wszystkich połączeń. Strategia musi zatem koncentrować się na pogłębieniu i poszerzeniu sieci informacji, talentów, partnerów i konsumentów. Świadomi innowatorzy wykorzystują swoje marki już nie tylko w klasycznym rynkowym konkurowaniu. Innowatorzy korzystają ze swoich marek jako narzędzi budowania platform współpracy – samodzielnie zarządzanego ekosystemu innowacji. I wcale nie musi dotyczyć to marek globalnych. Tak samo, dzięki internetowi, można przecież podejmować działania na skalę regionalną, czy ograniczając się do niszowej branży.

czytaj dalej